5 razloga zašto trebamo moliti

Zašto trebamo moliti? Evo pet razloga zbog kojih smatram da se kao kršćani moramo vratiti ozbiljnom molitvenom životu.

1) Rečeno nam je u Božjoj Riječi!

1. Solunjanima 5,17 nam kaže “Bez prestanka se molite!” Ako je Bog potakao Pavla, što je i učinio, da nam kaže da se kao kršćani trebamo moliti bez prestanka, onda bi se ne moliti bilo grijeh. Dakle, kao kršćani moramo se moliti!

2) Moramo se moliti da bi se borili protiv neprijatelja!

Efežanima 6,12 kaže: “Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.’’ Mi se borimo protiv Sotone i njegovog kraljevstva, a ne protiv krvi i mesa. A jedini način da se sa Sotonom borimo je duhovno, dakle kroz molitvu.

Moramo biti u molitvi, da bi, kad idemo uzeti natrag ono što neprijatelj ukrao, mogli biti spremni da uđemo u borbu. Hraniti gladne, davati sirotinji, pružati utočište beskućnicima, programi za mlade, konferencije i slična događanja su sve dobre stvari, ali one neće ni ogrebati Sotonu. Samo molitvom ćemo biti pobjednici i izvršavati Božju volju.

VIDI OVO: Kako moliti i vidjeti rezultate?

3) Bez molitve nemamo snage.

1. Ljetopisa 16,11 kaže: “Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!” Kroz Boga primamo snagu, a jedini način na koji primamo tu snagu da činimo njegovu volju jeste kroz molitvu. Kršćanin bez molitve je poput električnog aparata bez struje. Električna pila bez struje je bezvrijedna onome tko je koristi. Na isti način kako možemo očekivati da nas ​​Bog koristi ako nismo s njim razgovarali cijeli tjedan? On neće koristiti nekoga s kim nema osoban odnos.

4) Trebamo moliti da bi znali Njegovu volju za naše živote.

Jeremija 29,11 nam govori “Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. “Ako Bog ima planove za nas, a mi nikada razgovaramo s njim i pitamo da nam te planove objavi, kako možemo očekivati ​​da ćemo činiti Njegovu volju? Moramo tražiti njegovo lice i provoditi vrijeme s njim, kako bi saznali Njegove planove i dopustili Mu da nas usmjeri i vodi nas.

5) Kroz molitvu moramo stajati u procjepu za one koji su izgubljeni, za naše gradove, za naše države, za naše obitelji i za naše službe.

Ezekiel 22,30 kaže: “Tražio sam među njima nekoga da podigne zidine i stane na proboje preda me u obranu zemlje, da je ne zatrem, i ne nađoh nikoga.”Molitvom smo sposobni stajati u procjepu za izgubljene duše ili za naše gradove i zauzimati se u njihovo ime, da budu spašeni i da bi moglo doći do preporoda.

VIDI OVO: Nekoliko razloga zašto molitve ostaju bez odgovora

Biblija nam kaže da Isus stoji u procjepu za nas, i da će svi koji prizivaju Njegovo ime biti spašeni i primiti oprost grijeha. Mi moramo učiniti isto za one koji nas okružuju i za mjesta u kojima živimo. Moramo se zastupnički Bogu moliti za njih. Ako vi nećete, tko će? Reinhard Bonnke je jednom rekao: “Evangelizacija i molitva su noge Evanđelja Isusa Krista.”

Trebamo moliti kako bismo vidjeli spasenje izgubljenih te promjenu u našim gradovima i državama.

Autor: Tyler Duff; Prijevod: Aleksandar J.

NAJNOVIJE!