Zašto trebaš predati sve u Božje ruke?

Košarkaška lopta u mojim rukama vrijedi oko $19.. Košarkaška lopta u rukama Michaela Jordana vrijedi oko $33 milijuna. Ovisi u čijim se rukama nalazi.

Bejzbol lopta u mojim rukama vrijedi oko $6. Bejzbol lopta u rukama Mark McGuire vrijedi oko $19 milijuna. Ovisi u čijim rukama se nalazi.

Teniski reket u mojim rukama je beskoristan. Teniski reket u rukama Rafaela Nadala je šampionski. Ovisi u čijim rukama se nalazi.

Štap u mojim rukama će otjerati divlje životinje. Štap u Mojsijevim rukama će otvoriti put kroz more. Ovisi u čijim rukama se nalazi.

Praćka u mojim rukama je dječja  igračka. Praćka u Davidovim rukama je moćno oružje. Ovisi u čijim je rukama.

Dvije ribe i pet kruščića u mojim rukama jesu par sendviča sa ribom. Dvije ribe i pet kruščića u Božjim rukama nahraniti će tisuće. Ovisi u čijim su rukama.

Čavli u mojim rukama mogu napraviti kućicu za ptice. Čavli u rukama Gospoda Isusa donose spasenje za cijeli svijet. Ovisi u čijim su rukama.

Brige, strahovi, i problemi u tvojim rukama su brige, strahovi, i problemi. Predaj ih u Božje ruke i u Njegovim rukama posti će nešto posve drugo. Sve ovisi u čijim je rukama.