Zbog čega je važno da se drugi mole za vas

Tražite li da se drugi mole za vas kada vam je molitva potrebna? Zbog čega je to važno?

Jakov 5,14: “Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje.”

Ištite, tražite, kucajte

Isus je govorio o molitvi, kada je rekao da trebamo iskati, tražiti i kucati kada se molimo (Matej 7,7-12). Govorio je da moramo namjerno i proaktivno tražiti pomoć, a ovo uključuje upućivanje molitvenih zahtjeva drugima kada ste u financijskoj potrebi, kada ste bolesni, kada prolazite kroz probleme u vezi, kada vam je potreban posao ili bolji posao, ili bilo što zamislivo.

Sada kada znamo da bismo trebali tražiti molitvu od drugih, zašto to ne bi učinili? Zašto je ne bi zatražili? Je li to pitanje ponosa? Ne mogu odgovoriti umjesto vas.

Nekada sam bio stidljiv da tražim molitvu, ali se mogu kladiti da je u pitanju bio ponos. Ipak, sada više nisam ni stidljiv ni ispunjen ponosom kada mi je potrebna molitva od drugih. Zato ištite, tražite, kucajte.

Onaj koji je tražio molitvu

Pavao nije bio stidljiv kada je tražio molitvu. Zaista je osjećao potrebu za njom, te nije oklijevao da je potraži. Pavao je zatražio molitvu od crkve u Efezu da mu se otvore usta da hrabro govori o Kristu i da bez straha objavljuje Evanđelje (Efežanima 6,19), te inzistirao je na tome kako bi se trebali moliti u svako doba u Duhu (Efežanima 6,18).

Također je tražio da se drugi mole da mu se otvore vrata za propovijedanje Evanđelja (Kološanima 4,3), da može slobodno objavljivati ​​Evanđelje oslobođenjem od nerazumnih i zlih ljudi koji su ga konstantno u tome ometali (2. Solunjanima 3,1), i tražio je molitvu za sebe i za one koji vrše evangelizaciju s njim (1. Solunjanima 5,25).

Pavao nikada nije oklijevao tražiti molitvu od drugih, a ovo je možda razlog zbog čega je bio toliko učinkovit na svojim evangelizacijskim misijskim putovanjima.

Apostoli: Ljudi molitve

Pavao se uvijek molio, uključujući i u vrijeme kada je netko bio teško bolestan (Djela 28,8), kada se kao zatvorenik na svom suđenju pomolio za spasenje svih prisutnih (Djela 26,29), zato jer je Pavao vjerovao u moć žarke molitve pobožnih pravednika, što je u suštini ono što je Jakov naučavao (Jakovljeva 5,16).

Ako čitate Djela apostolska, pročitat ćete o Pavlu i Sili koji su bili oslobođeni iz zatvora, o iscjeljivanju ljudi, o uskrsnuću mrtvoga, i još mnogo čuda – sve zbog molitve svetih. Tražite li od drugih da se mole za vas? Ako tražite, koliko često to činite? Ako ne često, zašto ne biste češće tražili? Nemojte misliti da postoje stvari koje su premale da bi tražili molitvu, jer naspram Boga sve je malo.

Završna molitva

Evo moje molitve Tebi, Sjajni Bože na nebesima: “Zahvaljujem Ti što me čuješ, što je moj Posrednik Isus Krist, i što me zbog Njega čuješ. Zbog Tvog Sina i Njegove žrtve, zbog koje me čuješ, zahvaljujem Ti. U Njegovo Ime molim. Amen.

Autor: Jack Wellman; Izvor: Rhetoricaljesus.com