Želi li Bog da do kraja života ostanem samac?

Mnogi još nisu u ljubavnoj vezi. Kako možemo znati želi li Bog da do kraja života netko ostane samac?

Dobro je biti samac. Biti samcem kako bi se izvršavala Božja bolja potpuno je ispravno. To je nešto čega se muškarci i žene koji su sami ne trebaju stidjeti, i nešto što se ne bi trebalo ismijavati.

Je li ono za sve?

Svi smo mi rođeni kao samci, i svi ostajemo samci dok ne stupimo brak. Doduše, postoje ljudi koji radije ostaju samci cijelog svog života kako bi imali neku veću svrhu. Nemojte me krivo shvatiti – ja sam sretno oženjen čovjek, no nikako ne govorim o tome kako je bolje biti samcem. Pokušavam samo objasniti kako biti neoženjen nije nužno loša stvar.

Pogledajmo što je apostol Pavao rekao samcima:

„A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.“ (1. Korinćanima 32-34)

Kada je vjernik samac, to mu omogućuje da se usmjeri na Boga i Njegove planove. Takva osoba može se svaki dan posvetiti služenju Bogu, i još se ne mora brinuti za potrebe svoga supružnika, što supružnik radi ili kakva mu je pomoć potrebna.

PROČITAJTE: 4 velike laži o životu samaca

Mi sami moramo spoznati da takav oblik života i svrhe nije za sve ljude. Ne mogu svi biti samci cijeli život. Sam je Gospodin Isus rekao u Matejevom evanđelju 19,11-12:

„On im reče: ‘Ne shvaćaju to svi, nego samo oni, kojima je dano. Ima ljudi, koji su od krila majčina nesposobni za ženidbu; ima takvih, koji su od ljudi učinjeni nesposobnima; i ima takvih, koji sebe same čine nesposobnima za ženidbu, zbog kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati!’“

Potraga za Božjom voljom

Kako dakle da znate jeste li određeni da budete samci cijeli svoj život? Neću pokušavati na ovo pitanje dati detaljan odgovor, nego ću vam dati jedan mogući trag: Ako mislite da možete.

Sam je Gospodin Isus rekao da je veza i brak za one „kojima je dano“. Pavao se slaže te kaže u 1. Korinćanima 7,7 kako „A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako“, misleći na svoj celibat. Nije ni svima dano da budu samci (vidi 1. Korinćanima 7,9).

Zapamtite, Bog zna da nije dobro da čovjek bude sam, poglavito u ostvarivanju svoje svrhe (Postanak 2,18). Bog je čovjeku dao partnera baš zbog te svrhe.

I zaključno, trebamo shvatiti i da je biti samcem i biti u braku oboje dar Boga, i da nam oboje omogućuje da slijedimo Krista i veliki Božji plan. Ako možete ostati samcem i usmjeriti se na Božji plan, bez opasnosti da padnete u grijeh, tada ostanite samci. Niste krivo učinili ako se odlučite za ženidbu, no zato što je brak dar Boga cijelom čovječanstvu, to je isto tako nešto što nam daje mogućnost slijediti Božji plan.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ida U.; Izvor: Christian Today