Što je Isus učio o braku?

Što je Isus učio o braku? Je li zabranio razvod pod bilo kojim okolnostima ili ga je dopustio u iznimnim slučajevima?

U nastavku su neki biblijski stihovi o braku koje je izgovorio Isus, tako da možemo vidjeti što je On podučavao o braku.

Brak – Bogom određena institucija

Postanak 2,24 “Stoga će čovjek ostaviti svoga oca i svoju majku i prionuti uza svoju ženu; i biti će oni jedno tijelo.”

O braku postoje mnogi biblijski stihovi, ali razmatramo samo one koje je Isus podučavao na temu braka. Prije svega, brak je kao instituciju definirao i stvorio Bog, te ga blagoslovio i vidio kao dobrog.

Po ovome što je Bog rekao “i biti će oni jedno tijelo“, možemo vidjeti namjeru da ovo bude trajna situacija u kojoj dvoje postaje jedno, i ostaju kao jedno, te postaju “jedno tijelo”, što znači da se ne mogu (ili se barem ne bi trebali) odvojiti (Mt 19,5).

Kad je Isus citirao ovaj stih, utvrdio je činjenicu da je Božja namjera bila da se dvoje spoje, i ostanu zajedno do kraja života; jedina iznimka je trebala biti preljub u kojem se ustraje i za kojeg nema pokajanja, ili smrt jednog od supružnika.

Brak – između jednog muškarca i jedne žene

Druga stvar na koju Isus u Mateju 19 ukazuje je da “onaj koji ih je u početku načinio, načinio ih je muško i žensko i rekao: ‘Zbog toga će čovjek ostaviti oca i majku i prionuti uza svoju ženu; i njih će dvoje biti jedno tijelo’” (Mt 19,4-5). Znači da je brak namijenjen za jednog muškarca i jednu ženu, i On je vrlo izričito rekao da je brak stvoren da bude između jednog muškarca i jedne žene.

Ovo također negira ideju da je Bog dopustio više od jedne žene ili više od jednog muža. “Njih će dvoje biti jedno“, a više od dvoje, odnosno troje i više ne može postati jedno.

Nigdje u Bibliji se ne uči da muškarac može imati više žena, ili da žena može imati više od jednog muža. Premda su to neki drevni kraljevi i patrijarsi prakticirali, to nije bio način na koji je Bog namijenio brak, a kada se dogodilo da je muškarac imao više od jedne žene, to je uvijek stvorilo velike probleme. Činjenica je da je Bog kraljevima rekao da ne bi trebali imati više žena (Pnz 17,16-17), i ako se ovo odnosilo na kraljeve, koliko se onda više odnosi na sve druge!

Razlozi za razvod

Matej 5,31-32 “Rečeno je: ‘Tko god otpusti svoju ženu neka joj dade otpusni spis’. Ali ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, navodi je na preljub; i tko god se otpuštenom ženi, čini preljub.”

Isus je bio kristalno jasan u tome kome je dopušteno da se rastavlja, a to je da je jedina iznimka “bludnost“. Isusovo učenje ne dopušta nijednu drugu iznimku, no ako se supružnik i njihova djeca suočavaju sa fizičkim nasiljem, tada ne samo da se trebaju odvojiti zbog vlastite sigurnosti, već tu osobu trebaju prijaviti policiji, i ta osoba koja zlostavlja supružnika ili djecu zaslužuje biti kažnjena po punom pravu zakona. Također, mora ih se prijaviti jer oni koji su u takvoj poziciji moraju biti poslušni vlasti koji su mač Božje suverenosti i koji postupaju s Božjim autoritetom (Rim 13).

Jedini razlog zašto je Mojsije dozvolio otpusno pismo (što ne znači da je to bilo povoljno u njegovim ili Božjim očima), ono je što je Isus rekao: “Mojsije vam je zbog tvrdoće vaših srdaca dopustio da otpuštate svoje žene, ali od početka nije bilo tako.” (Mt 19,8). Isus je jasno rekao da “‘Tko god otpusti svoju ženu neka joj dade otpusni spis’. Ali ja vam kažem (što ima još veći autoritet): Tko god otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, navodi je na preljub; i tko god se otpuštenom ženi, čini preljub.” (Mt 5,31-32).

Isus je rekao da je Mojsije dozvolio razvod (Mt 19,8), “Ali ja vam kažem” da “tko god otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, navodi je na preljub; i tko god se otpuštenom ženi, čini preljub.” (Mt 5,31-32). Naravno, to se odnosi na žene, i također na svaku ženu koja se razvede od svoga muža, osim kada je u pitanju seksualni nemoral…i svaka žena koja stupi u brak sa razvedenim muškarcem također čini preljub.

Preljub u srcu?

Matej 5,27-30 “Čuli ste da je po starima rečeno: ‘Ne čini preljub!’ Ali ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu, u svome srcu već učinio preljub s njom. Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iščupaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje je da propadne jedan od tvojih udova negoli da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao. I ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova negoli da cijelo tijelo bude bačeno u pakao.

Ovdje Isus požudu prema ženi ili muškarcu vidi kao preljub koji je već počinjen u srcu. To je zato što je to mjesto gdje preljub nastaje…s požudom u srcu. Isus je vrlo izričito rekao da ako osoba samo pogleda drugu osobu “s požudom”, ili drugim riječima, s požudnom namjerom, počinila je preljub u svom srcu ili svojim mislima (to je u osnovi ista stvar).

Židovi o srcu često govore kao centru uma, tako da izraz “u srcu” znači isto što i “u mislima”. U oba slučaja, požuda u srcu ili mislima prema nekome tko nije vaš bračni partner, premda nije stvarni fizički čin, također može biti preljub. To je razlog zašto je pornografija za brakove toliko destruktivna.

Osoba koja gleda pornografiju griješi u svom srcu s požudom nakon onoga što vidi, a to čini s namjerom (namjerno). Da su žena ili muškarac sa slike stvarno bili tamo, možete biti gotovo sigurni da bi u stvarnosti čin preljuba bio izvršen.

Ostale iznimke?

Na nekoliko mjesta, Pavao govori o braku, ali u 1. Korinćanima 7, nalaze se dijelovi ovog poglavlja gdje piše o nevjernom supružniku koji se želi razići i otići od kuće, i tada drugi supružnik nije vezan (1 Kor 7,15), ali budući da ovaj članak želim ograničiti na one stvari koje je o braku i razvodu podučavao Isus, tada je to nešto o čemu ovdje neću govoriti.

Zaključak

Kada je Bog definirao i stvorio instituciju braka, njezina namjera je bila da bude trajna, te da nema dopuštenja za razvod. Ustvari, među patrijarsima i izraelskim kraljevima, razvod se nije smatrao čak niti kao opcija. I kao što je Isus rekao, jedini razlog zašto je razvod razbio tu sliku, tvrdoća je njihova srca, a ne zato što je Bog to dozvolio.

Čitali ste Isusov nauk o razvodu i ponovnom braku. Kad je o tome govorio, naznačio je da brak treba biti zauvijek, osim iznimno kada jedan supružnik čini seksualni nemoral (Mt 5,31-32). Riječ “nemoral” potječe od grčke riječi “porneia”, a pokriva mnoge prijestupe, kao što su “nedopušteni spolni odnos, preljub, homoseksualnost, spolni odnos sa životinjama, sa krvnim srodnicima (Lev 18)”, i spolni odnos s razvedenim muškarcem ili ženom (Mt 5,31-32).

Sve ove stvari uključuju požudu, a požuda je isto što i čin preljuba u mislima (odnosno u srcu), a Isus to izjednačava sa preljubom. Isus daje posljednje upozorenje onima koji počine, ne samo preljub, već seksualni nemoral (pod grčkom riječi “porneia”) koji pokriva nedopušteni spolni odnos, preljub, homoseksualnost, odnos sa životinjama, sa krvnim srodnicima, te s razvedenim muškarcem ili ženom (možemo isto uključiti i gledanje pornografije).

Ukoliko za ovo nema pokajanja, slušajte što Isus kaže: “Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iščupaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje je da propadne jedan od tvojih udova negoli da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao. I ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova negoli da cijelo tijelo bude bačeno u pakao.” (Matej 5,29-30).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.

PROČITAJTE JOŠ: 

NAJNOVIJE!