bolje upoznati Boga
Foto: Pixabay

Kada želite da se vaš odnos s drugom osobom razvija, želite upoznati bolje karakter te osobe. Isto je i s Bogom – što više upoznajemo Njegov karakter, postajemo Mu bliži:

Donosimo deset biblijskih stihova koja nas uče o Božjem karakteru:

1. Ivanova 4,8

Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.

Psalmi 18,31

Savršeni su puti Gospodnji, i riječ je Božja ognjem kušana. On, samo on, štit je svima koji se k njemu utječu.

Efežanima 2,4-5

Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni!

Psalmi 30,5

Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova.

Izaija 40,28

Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv..

Jeremija 10,12

On stvori zemlju snagom svojom, mudrošću svojom uspostavi krug zemaljski i umom svojim razape nebesa.

Hebrejima 13,8

Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke.

Ivan 3,17

Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.

Izaija 6,3

I klicahu jedan drugome: »Svet! Svet! Svet Jahve nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!«

Psalmi 89,15

Pravda i pravednost temelj su prijestolja tvoga, ljubav i istina koračaju pred tobom.

PREKOhttp://www.christiantoday.com/article/want.to.know.the.lord.better.10.bible.verses.about.the.character.of.god/85525.htm