Božji sud
Foto: blogs.thegospelcoalition.org

Kažemo li kako smo kršćani, tada se moramo preispitati je li naše kršćanstvo stvarno. Stvarno kršćanstvo nije nešto vanjsko ili privremeno, već je nešto unutarnje, čvrsto, živo i trajno.

Prepoznajemo razliku između pravog zlata i jeftine bižuterije, između onoga što je pravo a što je imitacija. Razmislimo o ovome dok razmišljamo o našem kršćanstvu.

Želiš li ti svoje kršćanstvo kao utjehu u životu i nadu na samrti, te da prođeš ispit Suda Božjeg? Tada te molim da zastaneš i razmisliš je li tvoje kršćanstvo kao pravo zlato ili jeftina bižuterija.

Htio bih početi tako što ću ti pokazati koliko je važno da tvoje kršćanstvo bude stvarno. Možda misliš kako je opasnost vrlo mala ako ono nije stvarno. Ako tako misliš, tada nisi u pravu jer nas Biblija vrlo često podsjeća na ovu opasnost.

Pogledaj priče našeg Gospodina Isusa Krista. Vidi koliko mnogo njih pokazuje suprotnosti između stvarnog kršćanstva i samo vanjskog kršćanina – primjerice priča o sijaču, žitu i kukolju, svadbenom odijelu i deset djevica, između ostalih. (vidi Matej 13,1-43; Matej 22,1-14; i Matej 25,1-13). Ove priče pokazuju opasnost vanjskog kršćanstva koje nije stvarno.

Pogledaj jezik koji je Gospodin Isus koristio kada je govorio o književnicima i farizejima. Osam puta u jednom poglavlju ih je nazvao licemjerima najstrašnijim jezikom (vidi Matej 23). Govoreći tako oštro Gospodin Isus nas je naučio kako je odvratna nestvarnost u očima Božjim.

Pogledaj začuđujuću činjenicu kako ne postoji ni jedno kršćansko djelo koje nema suprotnosti opisanu u Riječi Božjoj. Postoji nestvarno pokajanje, jer su Šaul, Ahab, Herod i Juda Iskariotski imali to, ali nikada nisu bili spašeni. Postoji nestvarna vjera, kao što je Šimun iz Samarije imao, iako njegovo srce nije bilo pravedno pred Bogom. Postoji nestvaran svetost, jer je Kralj Joaš izgledao vrlo svet i dobar, ali samo dok je svećenik Jodaj bio živ. Postoji nestvarna ljubav, jer nas apostol Ivan upozorava: Da ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom. Postoji nestvarna molitva, jer Gospodin Isus osuđuje grijeh farizeja koji su radi pokazivanja molili duge molitve.

Sigurno nas je sve ovo navelo na razmišljanje. Koliko moramo biti pažljivi tako da naše kršćanstvo bude stvarno.

Sada želim dati neke testove čime bi mogao ispitati stvarnost tvog kršćanstva. Nemoj samo pretpostaviti kako je sve u redu. Sjeti se, ovo je stvar vječnog života ili smrti.

Započni pitajući sebe: Koje mjesto zauzima kršćanstvo u tvom srcu? Nije dovoljno samo vjerovati u istinu u svojoj glavi ili priznavati svojim usnama, ili čak da to ponekada proizvodi jake osjećaje u tebi. Stvarno kršćanstvo vlada u tvom srcu. Ono vodi osjećaje, volju, upravlja ukusima, izborima i odlukama. Vlada li tvoje kršćanstvo u tvom srcu?

Drugo, pitaj sebe: Koje poglede na grijeh tvoje kršćanstvo proizvodi? Stvarno kršćanstvo, koje Sveti Duh proizvodi u srcu, uvijek će voditi u ozbiljnost razmišljanja o tome koliko je grijeh loš. Nećeš misliti o grijehu kako je samo nešto neumjesno što čini grešnike predmetom sažaljenja, već kako je to nešto odvratno što Bog mrzi i što čini grešnika krivim, izgubljenim i predmetom Božjeg gnjeva i osude. Vidjet ćeš grijeh kao uzrok svake nesreće u svijetu – stvar koja je uništila sve dobro što je Bog stvorio. Iznad svega, vidjet ćeš ga kao stvar koja će nas uništiti zauvijek, ukoliko naš dug ne bude plaćen, a mi oslobođeni iz ropstva. Gledaš li tako na grijeh?

Treće, pitaj sebe: Koje poglede na Krista proizvodi tvoje kršćanstvo? Nestvarni kršćani možda vjeruju kako Krist stvarno postoji te je činio dobro ljudima. On može pokazivati​​vanjske poštovanje prema Kristu i može dolaziti na kršćansko slavljenje. Ali stvarni kršćanin će uživati ​​u Kristu kao njegovom Spasitelju, osloboditelju, velikom svećeniku, prijatelju bez koga ne bi imao nade uopće. On će vjerovati Njemu, voljet će ga, uživat u Njemu i imat će utjehu u Njemu kao Posredniku između Boga i ljudi, kao Onome tko je hrana, svjetlo, život i mir njegovoj duši. Gledaš li ti ovako na Krista?

Četvrto: Koje plodove tvoje kršćanstvo rađa u tvom srcu i životu? Stvarno kršćanstvo se vidi po svojim plodovima – plodovi pokajanja, vjere, nade, ljubavi, poniznosti, duhovnosti, dobrote, samoodricanja, oproštenje drugima, samokontrola, istinitost i strpljenje. Stupanj kako se ove stvari vide razlikovat će se od vjernika do vjernika, ali je korijen svake od ovih stvari u svakom pravom djetetu Božjem. Imaš li ti ove plodove?

Na kraju: Kako se osjećaš u vezi sa sredstvima milosti, i što činiš s njima? Pod sredstvima milosti ja mislim na one stvari koje je Bog postavio da budu sredstva našeg duhovnog rasta. Što misliš o Danu Gospodnjem? Je li on tebi užitak, sladak okus neba koje će doći? Što misliš o javnom slavljenju, kada se crkva okuplja na molitvu i slavljenje, slušati Riječ Božju koja se propovijeda i sjesti s Gospodnjim Stolom? Jesu li su ove stvari tebi važne, ili bi mogao živjeti bez njih? Što misliš o osobnoj molitvi i čitanju Biblije? Jesu li ove stvari neophodan dio tvog života? Donose li utjehu ili su ti dosadne? Ako ova sredstva duhovnog rasta nisu neophodan dio tvog kršćanskog života, kao što su hrana i piće neophodni tvom tijelu, tada možeš sumnjati u stvarnost svog kršćanstva.

Pozivam te da ispitaš svoje kršćanstvo uz pomoć ovih pet pitanja. Ako je tvoje kršćanstvo stvarno, nemaš se ničega bojati u susretu s Njim. Ali ako nije, što prije to otkriješ to je bolje za tebe. Morat ćeš se suočiti s pitanjem jednog dana, jer će Sudnji Dan sve ispitati. Ako se suočiš s istinom danas, imat ćeš vremena za pokajanje, ali onda će biti prekasno. Odluči se suočiti s njima danas.

Zaključit ću izravnom primjenom istina za svakog čitatelja.

Moram upozoriti one koji prepoznaju u svojim srcima kako njihovo kršćanstvo nije stvarno. Sjeti se svoje opasnosti i kolika je tvoja krivica pred Bogom. Bog je Bog Istine. On mrzi sve što nije istinito, a tvoje kršćanstvo nije istinito. Nadalje, tvoje nestvarno kršćanstvo će te izdati na kraju. Neće ti pružiti nikakvu utjehu kada ti je ona najpotrebnija – u vrijeme nevolja, i na tvojoj smrtnoj postelji. Iznad svega, izdat će te na Sudnji Dan.

Moram savjetovati one koje muči savjest zbog onoga što su pročitali. Prestani se igrati s kršćanstvom. Prestani tretirati kršćanstvo kao igru ​​i postani iskreno, predani sljedbenik Gospodina Isusa Krista. Dođi Njemu danas i moli ga da postane tvoj Spasitelj. Ne dopusti da te tvoja grešnost odvuče. Sjeti se kako On može otkloniti bilo koji broj grijeha. Ali On zahtijeva iskrenost. Otkloni svoju glumu i dođi Njemu svim svojim srcem i dušom.

Moram ohrabriti sve one koji su uzeli križ i koji su iskreni sljedbenici Kristovi. Ohrabrujem vas da nastavite te da vas ne pokolebaju nikakve nevolje ili poteškoće. Nikada se ne obazirite na mišljenja drugih ljudi. Nikada se nemojte sramiti toga što ste u potpunosti predani Gospodinu Isusu. Ljudi bi zaista trebali sramiti se života u grijehu i zadovoljstvima, ali nitko ne bi trebao sramiti se života u Kristu.

Na kraju, podsjetimo se da posljednjeg dana ništa neće biti važno osim stvarnosti. Sjeti se riječi Gospodina Isusa: ”Mnogi će mi u onaj dan reći: ‘Gospodine, Gospodine, zar nismo pomoću tvoga imena prorokovali, pomoću tvoga imena izgonili zle duhove, pomoću tvoga imena čudesa činili?’ Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene, zlotvori!’.” (Matej 7,22-23)

Autor: J. C. Ryle