Kakva treba biti žena u braku prema Bibliji?

Kakva treba biti jedna žena u braku? Koje su njezine uloge prema Bibliji? Kakve su žene Bogu ugodne?

Bog je stvorio Adama i postavio ga u Edenski vrt. Kada mu je dodijeljen zadatak da imenuje sve poljske životinje i sve nebeske ptice, otkrio je da nije imao pomoć kao što je on (Postanak 2,19-20).

I stoga je Bog oblikovao ženu od jednog od njegovih rebara i doveo ju Adamu, koji je uskliknuo: „Ovo je sada kost od mojih kostiju i tijelo od tijela mojega! Ova će se čovječicom zvati, jer ta je od čovjeka uzeta“ (Postanak 2,23).

Zajedno su muškarac i žena imali vlast nad kreacijom, oboje stvoreni na sliku Božju (Postanak 1,27). Žena je pomagala muškarcu i nadopunjavala ga, i zajedno su formirali jedinstvo, zapečaćeni postajući „jedno tijelo“ (Postanak 2,24), što se također odnosi na seksualni odnos.

Pad u grijeh je poremetio taj odnos i čovjek bi trebao „gospodariti“ nad ženom (Postanak 3,16 – to nije bila zapovijed, nego posljedica grijeha). Nedostatak poštovanja jednog prema drugome uvukao se u odnos i prisutan je u mnogim brakovima diljem svijeta.

No, u Novom zavjetu, žene su potaknute da uvažavaju i poštuju svoje muževe kao vođe obitelji (Efežanima 5,22). To znači da žena daje svom mužu prostora za duhovno i praktično vodstvo obitelji. Tretira ga s poštovanjem i podržava ga gdje je to potrebno. Na taj način, muž i žena odražavaju saveznički odnos između Krista i Crkve.

Muž se odnosi na Krista, a žena na Crkvu. Krist je predao sebe za Crkvu, i na isti način muž treba voljeti svoju ženu kao svoje vlastito tijelo (Efežanima 5,25-28). A žena se treba podložiti svome mužu kao Crkva Kristu. Za oboje partnera u braku, nema mjesta za sebičnost.

VIDI OVO: Postoji uzorak ljubavi u braku koji je odredio Bog: Uloge muževa i žena nisu iste!

Kakve su žene Bogu ugodne?

Bogu su ugodne žene koje prakticiraju časno i čisto ponašanje. To može pridobiti muževe koji su nevjernici (1. Petrova 3,2). Bog uživa u „neprolaznoj ljepoti krotka i smirena duha, i to je vrlo dragocjeno u njegovim očima (1. Petrova 3,4). Njihova je nada u Bogu, one čine dobro i nemaju straha ni pred čim, zato što se pouzdaju u Boga (1. Petrova 3,6). Muževima je rečeno da pokažu čast svojim ženama, jer su one subaštinice milosti života (1. Petrova 3,7).

Biti pomoćnica mužu ili imati krotki i smireni duh ne znači da žena ne može imati vlastitu inicijativu ili prakticirati bilo kakvo vodstvo. U Izrekama 31, oslikan je portret žene koja je kupila polje (stih 16), ima vlastitu trgovinu (stih 24), vješto vodi svoje kućanstvo (stih 15) i uči se mudrosti (stih 26). Hvaljena je vrijednošću koja joj je „daleko nad biserjem“ (stih 10), hvale ju i muž i djeca (stih 28). To je zato što ne pokušava preuzeti ulogu svoga muža, već mu „čini dobro, a ne zlo, sve dane života svojega“ (stih 12). Srce njezinog muža „pouzdaje se u nju, pa dobitak neće izostati“ (stih 11).

Muž koji se potpuno može pouzdati u svoju ženu i hvaliti ju jest muž koji se osjeća poštovano i voljeno. Muž ima položaj časti u svom društvu: on je „poznat na dverima, kad sjedi sa starješinama zemaljskim“ (stih 23) – položaj koji je ojačan veličinom svoje supruge.

VIDI OVO: Mora li žena biti pokorna svome mužu?

Dakle, to je ukratko ono što Biblija govori o ženi: žena koja vjerno pomaže i podržava svog muža, poštuje ga, voli ga i ima seksualne odnose samo s njime. Ona je u Božjim očima jednaka svome mužu (Galaćanima 3,28; 1. Petrova 3,7), ali ima jedinstvenu poziciju u svom braku, isto kao što i njezin muž ima svoju poziciju u braku. Zajedno odražavaju saveznički odnos između Crkve i Krista (Efežanima 5,22-32).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!