Žena je u Jeruzalemu susrela rabina, a ono što joj je poručio ju je rasplakalo

Žena je bila oduševljena onim što joj je rabin rekao.

Barbara Richmond je smatrala ovaj zapanjujući događaj vrlo osobnim, ali sada osjeća da je vođena podijeliti s drugima svoje čudesno iskustvo koje uključuje skupinu rabina. Nema sumnje da je Barbara potpuno pouzdan svjedok.

Ona je direktor službi sestara u crkvi u središnjoj Floridi s kojom sam familijaran. Poznajem njenog pastora. Ona je poznati učitelj Biblije, govornik, vođa seminara i pisac. U

rujnu 1995. Barbara je vodila grupu na put po Izraelu, što inače često čini. Slobodnog dana bez uobičajenih aktivnosti, otišla je s nekolicinom iz njene grupe u kupnju u Stari grad u Jeruzalemu. Kaže: “Bilo je predivno popodne i naslanjala sam se na jedan od starih zidova moleći se i uživajući u okruženju.”

Čovjek u crnoj odjeći

Iznenada, preko svog lijevog ramena je čula muški glas koji zove: “Barbara”. Okrenula se da pogleda, ali nije vidjela ikoga koga bi prepoznala. Jedini muškarac na ulici je bio čovjek koga je opisala “u crnoj odjeći, duge brade i zulufima sa strane…”, baš kao ortodoksni rabin. Razmišljala je kako on nije mogao biti taj tko je doziva, jer oni čak ni ne govore sa ženama na javnim mjestima . U stvari, izbjegla je kontakt očima, pošto je znala da ih to ponekad uvrijedi. Okrenula se natrag misleći da je pogriješila.

Nekoliko sekundi kasnije ponovno je čula glas koji govori: “Barbara – je l’ to tvoje ime?” Ponovno je pogledala i otkrila da je rabin gledao pravo u nju. “Ne boj se,” rekao je, “dođi ovamo.” Krenula je k njemu. Kazao je Barbari svoje ime i rekao: “Živim ovdje u Jeruzalemu i želio sam ti reći kako vjerujem da je Jeshua (Isus) Mesija (Krist).

Štoviše, ima nas četrdeset rabina i učenika, budućih rabina u zajednici kojima je dok smo proučavali Toru (Mojsijevo Petoknjižje) Ruah ha’Kodesh (Sveti Duh) pokazao da Jeshua (Isus) je Mesija (Krist).”

Barbarino srce je bilo tako pokrenuto ovim neobičnim dijelom Svetog Duha da je briznula u plač . Rabin je dodao: “U ovom času mi smo tajni vjernici, ne zato što se bojimo, već zato što nam Gospodin, Sveti Duh nije rekao da govorimo svoje svjedočanstvo. Gospodin nam je rekao da se molimo za svoju braću, tako da se okupljamo u ponoć i molimo.” Barbara je upitala očito pitanje. “Ali, kako me poznaješ? Zašto mi ovo govoriš?” Rabin se nasmijao i odgovorio: “Ja te ne poznajem, ali prošle noći kada smo se molili, jedan od ostalih rabina je došao do mene. Stavio mi je ruku na rame i rekao mi: ‘Sutra poslije podne u dva sata, idi do … (ulice gdje su stajali) i tamo ćeš vidjeti jednu Amerikanku crne kose. Njeno ime je Barbara. Daj joj ovu poruku od Gospodina.'”

Rabin je predao riječi od Gospodina

Rabin je Barbari predao poruku od Gospodina. Razgovarali su nekoliko minuta i prije nego što su se rastali rabin je pitao: “Čime se baviš?” Barbara je objasnila da je učitelj Biblije. Lice mu se zasijalo i uzvratio je: ” O, jesi zainteresirana za neke vrlo jednostavne bilješke koje sam načinio od kada sam došao do vjere u Jeshu’u (Isusa) i proučavao Njegove riječi?”

Rekla je da, naravno i kasnije je poslao do Barbarinog hotela zbirku rukom pisanih bilješki o hebrejskom i kulturološkim uvidima u novozavjetne odlomke, jedinstvene uvide koji nisu evidentni u engleskim ili grčkim riječima. Ove bilješke čine osnovu za knjigu ‘Židovski uvidi u Novi zavjet’.

Pred odlazak rabin joj je rekao: “Kada naše svjedočanstvo postane javno, siguran sam, ponovno ćemo se vidjeti.”

Od tada je Barbara bila nekoliko puta u Izraelu, ali nije vidjela rabina osobno, niti je otkrila njegovo ime poštujući njegov zahtjev. Međutim, u jednom telefonskom razgovoru s njime priopćio je da je još više njih povjerovalo u Jeshu’u (Isusa) i zatražio molitvu od Tijela Mesije (Kristova) u drugim dijelovima svijeta.

IZVOR:Siont.net

NAJNOVIJE!