Zašto su židovski svećenici podmitili vojnike koji su čuvali Isusov grob?

Zbog čega su religijski vođe, tadašnji židovski svećenici, podmitili vojnike kako bi oni širili laži?

U Mateju 28, 11-15 nam piše nešto vrlo zanimljivo i nešto na što bismo trebali obratiti pozornost. U ovim retcima čitamo kako religiozni jeruzalemski vođe čine nešto nevjerojatno: podmićuju vojnike koji su čuvali Isusov grob. Zbog čega su oni učinili nešto takvo iako su znali da su religijski vođe i što je ono što mi možemo iz toga naučiti?

Skrivanje istine

Matej 27. poglavlje počinje s činjenicom da je Gospodin Isus Krist uskrsnuo od mrtvih. Neke žene zajedno sa Marijom Magdalenom su otišle vidjeti grob, ali su bile iznenađene onime što su ondje vidjele: anđeo se spustio s neba i otkotrljao kamen koji je bio stavljen na grobnicu nakon čega im je rekao da Isusovo tijelo nije ovdje; a nije bilo u grobu jer je On živ.

Neki vojnici koji su čuvali grobnicu, nakon što su vidjeli anđela, uplašiše se:

„Stražari uzdrhtaše od straha pred njim i postadoše kao mrtvi“. (Matej 28, 4)

Što se tiče žena koje su došle ondje, anđeo im je rekao neka govore i drugim vjernicima da je Isus uskrsnuo.

U Mateju 28, 11-15 nam piše što se iduće dogodilo.

Jesu li Židovi prokleti zato što su ubili Isusa?

„Kad su one bile otišle, odoše neki od straže u grad i javiše glavarima svećeničkim sve, što se je bilo dogodilo. Ovi se skupiše sa starješinama i održaše vijeće. Dadoše vojnicima mnogo novaca i rekoše: “Izjavite: “Učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga, dok smo mi spavali. Ako to dođe upravitelju do ušiju, mi ćemo ga umiriti i za vas se zauzeti.” Oni uzeše novac i učiniše, kako im je bilo rečeno. Ovo je govorkanje rašireno kod Židova do dana današnjega“.

Što možemo pročitati iz ovih redaka?

Možemo pročitati da su vojnici, nakon što su se pribrali, brzo rekli sve što su vidjeli vjerskim vođama. Vjerski vođe su, nakon što su razgovarali s starješinama, odlučili potkupiti vojnike kako oni ne bi rekli što se uistinu dogodilo i da umjesto toga šire izmišljenu priču. Možemo pročitati i to da se laž proširila među mnogima.

Zbog čega su religijski vođe podmitili vojnike kako bi oni širili laži? Zato što su bili zavidni Isusu i nisu željeli da On bude proslavljen?

Zavidjeli su Mu i zavidjeli su tome kako su Ga ljudi slavili:

„Kad je išao tako, prostirali su haljine svoje po putu. I kad se približi već da siđe s gore Maslinske, počne sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga iza glasa za sva čudesna djela, što su ih bili vidjeli: govorili su: “Blagoslove kralj, koji dolazi u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visini!” Tada mu rekoše neki farizeji: “Učitelju, zabrani to učenicima svojim!” On im reče: “Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati“. (Luka 19, 36-40)

Bili su zavidni Isusu zbog toga što su Ga ljudi slijedili:

„A farizeji rekoše jedan drugome: “Vidite, da ništa ne postižete. Eto sav svijet ode za njim“! (Ivan 12, 19)

Jesu li Židovi i danas izabrani Božji narod?

I sam Pilat je znao da su bili zavidni na Njega:

„A Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice, ode glavarima svećeničkim da im ga preda“. (vidi Marko 14, 10)

Religijski vođe su željeli da oni budu priznati i cijenjeni od strane ljudi i zbog toga je Isus bio trn u njihovim očima. Isus je pokazao ljudima tko Bog zaista jest i u ono vrijeme je na vrlo učinkovit način je razotkrio licemjerje religijskih vođa (vidi Matej 23).

Religijski vođe su željeli slavu, čast i priznanja za sebe. Oni su voljeli časna mjesta koja su imali među narodom. Željeli su imati sljedbenike. Željeli su da ljudi ignoriraju Isusa i da umjesto Njega slijede njih. Zbog svega ovoga religijski su vođe odlučili podmititi vojnike – kako bi mogli sakriti istinu u vezi Isusova uskrsnuća i kako bi sačuvali sljedbenike i slavu samo za sebe.

Prijatelji, mi ne trebamo biti takvi. Poželimo Krista i poželimo to da ga svi ljudi znaju, čak i ako će to biti na našu štetu.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christian Today

NAJNOVIJE!