MNOGE ĆE PREVARITI: Ovaj zli megatrend će prethoditi dolasku Antikrista!

Očito je da živimo u posljednjim danima. Govoreći o dolasku Gospodnjem i uznesenju svetih, Pavao je napisao:

“Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom.” (2. Solunjanima 2,3- 4).

Riječ prevedena kao “otpad” je apostasia (izgovara se kao ap-os-tas-ee-ah) odakle dolazi riječ “apostazija”. Primijetite da će ovaj zli trend doći prije nego što Antikrist javno sebe proglasi bogom. U stvarnosti, opet je to isti duh. Oni koji otpadnu sebe postavljaju umjesto Boga u svojim životima i sustavu vjerovanja, oduzimajući pravom Bogu Njegovo mjesto koje mu pripada. Najvažnija istina je da se ne može otpasti od nečega, ako prethodno nismo pripadali tome. Pa, odnosi li se ovo na lažnu Crkvu koja otpada od pravog otkrivenja Pisma ili na članove prave Crkve koji ostavljaju otkrivenje istine koje su jednom prihvatili? Vi odlučite.

Duboko je uznemirujuće vidjeti je da grčka riječ “razvod” apostasion (izgovara se kao ap-os-tas-ee-on) što je blisko povezano s riječju otpasti (Matej 5,31). Kada povežete točke, otpadanje od istine, u neku ruku znači razvod od Boga. Dakle, riječ “otpasti” očito nije dobar prijevod. Pad je nešto nesretno i slučajno. Razvod je namjeran. Postojat će “otpad” u posljednjim danima jer će ljudi namjerno otvrdnuti svoja srca protiv Boga i istina Njegove Riječi. Ovo nije nesretan “pad”, ovo je namjeran “raskid” u vezi. Možda je prikladnije nazvati ga “veliko buntovništvo”. Pavao je prorokovao Timoteju:

“Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti.” (1. Timoteju 4,1-2).

Neki od znakova ovog otpadanja od vjere će vjerojatno biti prihvaćanje od strane ispovijedajućih kršćana – seksualne perverzije, abortusa, eutanazije, grješnih duhovnih praksi (kao budistički oblik recitiranja riječi molitve) neka vrsta New Age, univerzalističkog pogleda – prihvaćanje svih religija kao legitimnih putova za život.

“I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. Znaju za odredbu Božju – da smrt zaslužuju koji takvo što čine – a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.” (Rimljanima 1,28-32)

Najstrašniji dio je ovaj: ne možete se razvesti od Boga, bez da se vjenčate za Sotonu. Ne postoji neutralno zemljište. Nema sive zone. Bi li se ljudi zdravog razuma htjeli vjenčati za biće čija je namjera “ubiti” ih mentalno, emocionalno i fizički, “ukrasti” sve što je dobro u njihovom životu te ih na kraju “uništiti”? (Ivan 10,10).

Oni koji se vjenčaju sa Sotonom mogu očekivati ​​da se u njihovim životima sve okrene suprotno od istine. Riječ “zloća” ukazuje na nešto izokrenuto (kao fitilj svijeće ili korpa od uvijenog pruća – oba imaju uvijene niti). Dakle, možete očekivati ​​da uoči otpada vidite veliko uzdizanje okultizma i seksualne perverzije, jer su oba “uvrnuti” načini života.

Ovo će dostići svoj vrhunac kada đavao u potpunosti zaposjedne zvijer (Antikrista) i iskoristi ga da kroz njega govori: “zmaj (sotona) joj dade svoju silu i prijestolje i vlast veliku.” (Otkrivenje 13,2). Nacije i ljudi koji se predaju vladavini “sina pogibli” će se automatski vjenčati za đavla, sjedinjujući svoje duše sa zlom silom koja vlada na tronu. Dvije udane žene, karakteri, se pojavljuju u knjizi Otkrivenja: Nevjesta Kristova (udana za Gospodina Isusa) i velika kurva, tajna Babilona (udana za Čovjeka grijeha). Od najveće je važnosti da se unaprijed odluči s kojom od ove dvije skupine želimo biti povezani.

Samo razmišljanje na ovu temu je Otrežnjavajuće. Ali mi imamo razloga za radost, jer “i u sadašnje vrijeme postoji Ostatak po milosnom izboru.” (Rimljanima 11,5b). Isus je govorio o ovom vremenu kada je rekao: “razmahati će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.” (Matej 24,12-13). Ostanite vjerni Bogu, djeco Božja, i naš dan nagrade će doći!

Autor: Mike Shreve; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Charisma News