Koje je značenje duge u Bibliji?

Predivno je ugledati dugu poslije kiše. Bog je ovoj atmosferskoj ljepoti već dodijelio značenje. Koje je značenje duge u Bibliji?

Posljednjih desetljeća duga je stekla veliku popularnost, jer su je određene ideološke skupine prihvatile kao svoj logotip. Međutim, Bog je ovoj atmosferskoj ljepoti već dodijelio značenje.

U Bibliji je prisutnost duge bila Božja poruka. Zbog neprestanog zla i ljudske pokvarenosti (Postanak 6, 5-12), Bog je odlučio da kiša pada 40 dana i noći i poplavi cijelu zemlju – ubivši sve i svakoga osim čovjeka po imenu Noa, njegove obitelji i gomile životinja koje su bile zaštićene u drvenoj arci.

Nakon što su se poplavne vode povukle, Noa je mogao izaći iz arke na suho tlo, sagradio je žrtvenik i prinio Bogu žrtvu paljenicu. Bog je razgovarao s Noom, dajući mu neke zapovijedi i obećanja. Zatim je rekao:

“Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje.” (Postanak 9, 13)

Koje je značenje duge u Bibliji?

Savez na koji se Bog poziva je da nikada više neće poplaviti cijelu zemlju kao što je to učinio. Prva se duga pojavljuje nakon potopa. Bog je rekao Noi da, svaki put kad bude vidio dugu, može znati da je On uspostavio savez sa svim živim bićima na zemlji (redak 17).

Ostale reference na dugu u Bibliji odnose se na slavu Božju.

“Taj blijesak na sve strane bijaše poput duge što se za kišnih dana javlja u oblaku. To bijaše nešto kao slava Jahvina. Vidjeh, padoh ničice i čuh glas koji mi govoraše.” (Ezekiel 1, 28)

“I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede. Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja duga slična smaragdu.” (Otkrivenje 4, 2-3)

Slava Gospodnja je krasan, lijep prizor. Sva spominjanja duge u Bibliji imaju izravnu vezu s Božjom snagom i slavom.

Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! (1. Ivanova 1, 5)

Bog je svjetlost! Znate li što je svjetlost? Vidljiva svjetlost sastoji se od sedam skupina valnih duljina koje ljudsko oko pretvara u sedam boja! Možete li pogoditi koje su to boje? Dugine boje!!! Divno je kada se znanost i Biblija spoje!

PROČITAJE JOŠ:

NAJNOVIJE!