Ima li naša zla generacija ikakav presedan u biblijskoj povijesti? Usporedbe s Noinim danima teško je negirati. Osuda dolazi – u to možemo biti sigurni. Kako bi vjernik trebao reagirati?

„A kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega“ (Matej 24,37).

Bez obzira kako netko tumači proročanstvo iz Mateja 24, nema dvojbe da je Krist govorio o pobuni i osudi u Noino vrijeme, i usporedio ih s kasnijom pobunom čovječanstva i osudom koja je neminovna. Ovo je trezveno upozorenje koje svaka generacija treba razmotriti.

Novi zavjet objašnjava kako je Noa odgovorio na zlo u svoje vrijeme: „Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, pobojavši se, sagradi korablju na spasenje doma svojega. Time osudi svijet i postade baštinikom pravednosti po vjeri“ (Hebrejima 11,7).

Noina vjernost koju je pokazao izgradivši arku i njegovo pouzdanje u Boga daju nam odličan primjer vjere, i pritom pokazuju kako je njegova poslušnost Bogu zapravo osudila ostatak svijeta koji se pobunio protiv svog Stvoritelja. Noa je sagradio arku baš kao što je Bog zapovjedio, a onda su po vjeri on i njegova obitelj prošli kroz jedna vrata arke kako bi se spasili od Božje osude puštanjem vode na grešni svijet.

Na to se može gledati kao na sliku spasenja – isto kao što su Noa i njegova obitelj ušli kroz vrata, tako i mi trebamo ući kroz „vrata“ kako bismo se spasili. Isus je rekao: „Ja sam vrata. Tko li kroza me uđe, spasit će se; i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti“ (Ivan 10,9).

Dok gledamo našu zapadnu kulturu danas, vjerujem da nas štošta što vidimo podsjeća na Noine dane.(1) „I vidje Gospod da je velika zloća čovjekova na zemlji, i svaki naum mislî srca njegova vazda je samo zloća“ (Postanak 6,5).

Razmislite o tome što promatramo danas u našoj zapadnoj kulturi:

  • Zloća je u porastu kako ljudi sve više postaju sebični i udaljavaju se od Boga.
  • Zlo se širi u srcima kako sve više ljudi napušta prvotno stvorenu svrhu i smisao braka i podržavaju grozotu homoseksualnog ponašanja.
  • Milijune ljudskih bića ubija se u majčinim utrobama – i to je legalno. Samo je u Americi od 1973. abortusom ubijeno oko 56 milijuna djece – što njemački holokaust s time u usporedbi čini zanemarujućim.
  • Ljudi sve više štuju prirodu umjesto Boga koji je stvorio svijet. Primjerice, u Coloradu u SAD-u, nakon što je početkom 2013. ubijen kanadski jelen, ljudi su se okupili na bdijenje za kanadskog jelena – čak su se držali za ruke i pjevali „Amazing grace“ u njegovu čast. Ipak, na isti dan u SAD-u ubijeno je gotovo 4.000 djece u utrobama svojih majki – a čini se da su oni na bdijenju za kanadskog jelena to zanemarili.
  • Vidimo sve veću agresiju od strane ateista koji izruguju kršćane i pokušavaju demonizirati i marginalizirati one koji se čvrsto drže kršćanske vjere.
  • Ljudi u crkvama, uključujući mnoge crkvene vođe, ugrožavaju Božju Riječ na mnoge načine i razvodnjavaju nauk njezinog autoriteta.
  • Biblija, molitva, kreacija i Bog Stvoritelj gotovo su potpuno eliminirani od strane državnog sustava obrazovanja.
  • Zakonodavstvo u školama sve više štiti učenje religije evolucije/milijuna godina koji su protiv vjere u Boga.

Ova lista nije konačna – doista smo u vremenu velike zloće. Na sreću, Bog je strpljiv, kao što čitamo u 2. Petrovoj 3,9: „Gospodin… je strpljiv prema nama ne želeći da tko propadne, nego da svi prispiju k pokajanju“. No, Bog neće ostati tiho zauvijek. Kao i u dane Noine, doći će vrijeme kada će Bog zatvoriti vrata spasenja i donijeti sud u vezi pobune čovječanstva.

Osuda je već tu

Na neki način, Bog već sudi našu zapadnu kulturu. Primjerice, Rimljanima 1,24-26 jasno tvrdi da je otvoreno homoseksualno ponašanje znak Božjeg okretanja ka osudi kulture. Živimo u vrijeme kada je homoseksualna agenda postala epidemija diljem naših zapadnih zemalja. Bog povlači i zadržava utjecaj Duha Svetoga u tim pobunjenim kulturama.

Rimljanima 1 nam također govori da ćemo u kulturi koja je u pobuni protiv Boga vidjeti one koji aktivno „istinu sputavaju nepravednošću“ (Rimljanima 1,18) i koji „zamijeniše slavu neraspadljivoga Boga obličjem, likom raspadljivoga čovjeka, i ptica i četveronožaca i gmazova… što su istinu Božju zamijenili lažju te štovali i služili stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen uvijeke“ (Rimljanima 1,23-25).

Ustvari, stihovi iz Rimljanima 1 sve se više mogu vidjeti kao opis našeg svijeta – svijeta koji svakim danom sve više postaje kao Noina generacija.

Naš odgovor

Baš kao što je Bog uputio Nou da izgradi arku koja je upozoravala ljude o dolazećem sudu i Božjoj milosti u pružanju arke spasenja, i mi trebamo upozoravati ljude na dolazeći sud (konačni sud ognjem) i dati im do znanja da je Bog pružio jednu „arku“ spasenja. Gospodin Isus Krist je naša „arka“ spasenja – On je „vrata“ kroz koja moramo ući da bismo se spasili.

Nitko od nas ne zna kada će se Krist vratiti. Uostalom, u Božjoj Riječi u kontekstu drugog dolaska i konačnog suda nam je rečeno: „Ali ono jedno, ljubljeni, ne zaboravljajte: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, i tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin s obećanjem, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema nama ne želeći da tko propadne, nego da svi prispiju k pokajanju“ (2. Petrova 3,8-9).

Dakle, nema vremena za odgađanje. Sada moramo iskoristiti priliku i upozoravati ljude.

Autor: Ken Ham; Izvor: Biblija i znanost/answersingenesis.org

(1) Iako „sav svijet leži u zlu“ (1. Ivanova 5,19) i njegovo kršenje Zakona čini da „sav svijet bude kriv pred Bogom“ i u potrebi za Evanđeljem (Rimljanima 3,19), Zapad je imao dubok kršćanski utjecaj tijekom proteklih stoljeća koji sada izmiče, pa se čini da su zapadnjaci u opasnosti od veće osude (vidi Luka 12,48).