Znaci koji će prethoditi Kristovom dolasku

Kristov drugi dolazak je siguran, ne zna se kada će doći, ali po znakovima koje nam je ostavio, možemo vidjeti da je Njegov dolazak blizu.

“Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo”. (Djela apostolska 1,11)

“Čuli ste da sam vam rekao: Idem i vratit ću se k vama.” (Ivan 14,28)

Dok su učenici Gospodnji promatrali Isusovo uznesenje na nebo, dvojica anđela im pristupiše i rekoše da će se ovaj isti Isus ponovo vratiti i to onako kako su ga vidjeli da odlazi na nebo. Prije svoje smrti i uznesenja na nebo, Gospod Isus je rekao svojim učenicima da će nakon što ode opet se vratiti da ih uzme k sebi. Kristov povratak će biti vidljiv svakom oku, vidjet će se Kralj nad kraljevima i sva sila i slava Božja. Kako piše pisac poslanice Filipljanima tada će se “Isusovom imenu pokloniti svako koljeno i da će svaki jezik priznati na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus Krist”. (Filipljanima 2,10-11).

Njegov drugi dolazak je siguran, ne zna se kada će doći, ali po znakovima koje nam je ostavio, možemo vidjeti da je Njegov dolazak možda jako blizu, danas mnogo bliže, nego kad je učenicima govorio o znacima koji će prethoditi Njegovom dolasku. Koji su to znaci koji će prethoditi Kristovom dolasku o kojima je Isus govorio svojim učenicima? U Evanđelju po Mateju 24 poglavlje 5 redak, Gospod kaže: “jer će mnogi doći pod mojim imenom i reći: ‘Ja sam Mesija’, i mnoge će zavesti.” Dakle, radi se o lažnim mesijama koji će dolaziti u Isusovo ime i govoriti da oni imaju odgovore na sve. Nažalost, mnogi su zavedeni lažnom naukom, lažnim izlječenjima i drugim okultnim stvarima. Gospod Isus dalje nastavlja o slijedećim događajima koji će se dogoditi: “Čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte da se ne uznemirujete! Jer to se mora dogoditi, ali nije još svršetak.” (Matej 24,6).

U prošlom stoljeću je bilo dva svjetska rata, a mnogi lokalni ratovi vode se i danas po cijelom svijetu. Svakodnevno čitamo i slušamo o užasima što ljudi doživljavaju u tim ratovima, koji sa sobom donose glad, bolesti, progonstva i nečuvena zvjerstva. To je znak da se ovaj svijet bliži kraju. Slijedeći znak je glad i potresi zemlje: ‘Dići će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.’ Bit će gladi i potresa zemlje u raznim mjestima. To je tek početak strašnih bolova.” (Matej 24,7-8).

U prošlom stoljeću, a nastavlja se i u ovom 21 stoljeću svjedoci smo velike gladi u pojedinim zemljama svijeta, gdje možemo vidjeti izgladnjelu djecu kako umiru od gladi, a također stotine i tisuće ljudi umiru od gladi, dok na drugoj strani se hrana rasipa i baca. Ove katastrofalne pojave prate i velike epidemije, unatoč stalnom napretku moderne medicine, stalno se pojavljuju nove zarazne bolesti. Gospod Isus je zatim rekao da jedan od znakova Njegovog dolaska bit će progonstvo njegovih sljedbenika: “Tada će vas podvrći mukama i ubijati vas, i sav svijet zamrzit će vas zbog mene. I mnogi će tada posrnuti u vjeri; izdavat će jedni druge i mrzit će se međusobno. Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge će zavesti.” (Matej 24,9-11).

Svjedoci smo da se ovo ispunjava jer su kršćani u mnogim zemljama izloženi progonstvima, mučenjima i ubijanju samo radi svoje vjere u Krista. U knjizi Otkrivenja opisuje se veliko mnoštvo, koje nitko nije mogao izbrojiti iz svakog naroda i plemena, puka i jezika, koje dolazi u nebo iz velike nevolje. (Otkrivenje 7, 9.14). Slijedeći znaci su: “Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Ali tko ustraje do konca, bit će spašen.” (Matej 24,12-13). Samo ljubav može povezati ljude u zajedništvo, i zato je to najveća potreba koju ljudi trebaju. Zato je Evanđelista Ivan napisao Isusove riječi: “Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tome će svi upoznati da ste moji učenici.” (Ivan 13,35).

Ljubav će trajati vječno, kako na ovom svijetu, tako i na drugom. Vjera i nada će prestati kad se ispune, ali ljubav ostaje trajno- nikad ne prestaje. Da bi imali ljubav moramo imati vjeru u Krista i zajedništvo u Kristu. Slijedeći je znak Njegovog dolaska: “Ova radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svem svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak.” (Matej 24,14).

Ovo proroštvo se doslovno ispunilo u današnje vrijeme, jer se Evanđelje naviješta preko svih dostupnih medija, radija, televizije, interneta, preko misionara koji putuju po cijelom svijetu i naviještaju evanđelje. Tu su i crkve skoro u svakom većem selu i gradskom kvartu, koje sa svojih tornjeva zvonom pozivaju ljude na molitvu i slušanje Božje riječi. To su znaci koji prethode Kristovom drugom dolasku na ovu zemlju. Njegov dolazak nitko ne zna, ali je siguran. Apostol Petar je napisao u svojoj poslanici da je u Božjim očima jedan dan kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. (Druga Petrova 3,8).

Pitanje za nas glasi: kad Gospodin Isus dođe ili ako nas pozove prije svog dolaska i stanemo pred njega da mu položimo račun za svoj život, hoćemo li dobiti kaznu ili nagradu – ovisi o nama danas.

Autor: Đuro Sremac

NAJNOVIJE!