ZNAK KRISTOVE VLADAVINE U VAŠEM ŽIVOTU: Duhovna istina koja će vam promijeniti život!

Slavljenje Gospodina je najveći izraz osobne vjere. Ono postavlja i uzdiže Isusa na prijestolje koje mu pripada. Razlog zbog čega vjernici ponekad ne slave Boga je u tome što nemaju ispravan pogled na Božju veličinu i karakter, ili drugim riječima rečeno, oni ne poznaju dovoljno Boga.

Moramo biti svjesni činjenice da naš nebeski Otac želi darivati ​​kraljevstvo, kraljevstvo koje je drugačije od npr. kraljevstva Aleksandra Velikog ili Napoleona. Ono je u tebi, jer Kralj Krist je u tebi, slava Bogu! Krist je od Oca postavljen na prijestolje tvog srca, gdje je prije vladao grijeh. Gdje je Kralj tu je carstvo.

Kakvu li korist ima Božje kraljevstvo ako udarcima biča bivamo tjerani na posvećenje (odvajanje od grijeha i svijeta)? Međutim, to je drugačije ako zakon Duha, koji oživljava u Kristu Isusu, vlada u meni! Tamo gdje vlada zakon grijeha i smrti u mom srcu, mojoj duši i mom duhu, Isus je uklonjen s prijestolja.

Ako Kralj vlada u tvom srcu, On će klicati, a ne ti sam. Ti ćeš mu samo posuditi svoj glas i svoje tijelo, svoju dušu i svoj duh, a On postaje uzrokom tvog klicanja. U mom životu slavljenje je postalo divnim otkrićem.

Kad sam išao u školu otkrio sam da salitrena kiselina razara bakar, a kasnije sam utvrdio da slavljenje razara zlovolju i neraspoloženje. Kao što je zmija Aronova štapa progutala zmije egipatskih vračara, tako slavljenje Gospodina uništava sve duhove tuge. Hvala Bogu da sam to otkrio!

Jeste li i sami imali ovo otkriće? Jeste li spoznali slavljenje potvrđuje gospodstvo Isusa Krista u tebi? Ne možeš imati na prijestolju svog srca vraga, tugu, brige ili strah, a istodobno i Isusa. S vlasti moraš zbaciti ili jednog ili drugog vladara. Vladati može samo jedan!

Moj zadatak je da tražim kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. Isus kaže: “Ustupi meni mjesto, dopusti meni da vladam i objavit ću ti se kao Kralj slave. Tko u mene vjeruje neće gladovati, i tko mene slijedi neće ožednjeti, i tko moje tijelo jede, živjet će kroz mene kao što i ja živim kroz Oca svojega.”

Kako je važno da neprestano veličamo Gospodina! “Blagolivljam Gospodina u svako doba.” Najveća, najznačajnija i stalna promjena u mom životu nastala je kad sam postao “slavitelj”. Shvatio sam riječi Biblije: “Radujte se u Gospodinu svagda!” Priznajem,da nisam uvijek tražio najprije kraljevstvo Božje, nego sam dugo vremena ustupao vlast drugom carstvu. Isus je došao u moje srce, ali ja sam ga vremenom sputao. Nisam gospodstvo prepustio Njemu i otkrivenju slave Njegova kraljevstva u meni.

Međutim, kad sam to učinio i uvježbao se u slavljenju Gospodina, te pažljivo slijedio Božja obećanja i tijelo s njegovim željama razapeo na križ, Isusova vladavina bila je uspostavljena u meni. Moje tijelo me je prethodno sprječavalo u slavljenju i zahvaljivanju.

Biblija kaže: “Živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo želi protiv duha, i duh protiv tijela.” “A vi niste u tijelu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama.” To je vrlo praktično: “Jer ako po tijelu živite, umrijet ćete.” Mogli bismo kazati: Ako živite u potištenosti, propast ćete!

Koliko Božje djece bude uništeno, potpuno uništeno, zato što ne dopuste Isusu da vlada u njima! Oni se ne raduju svagda. O, kako je važno proslavljati Gospodina! To je iskustvo vjere i ujedno iskustvo Božjeg kraljevstva.

Autor: Hans R. Waldvogel

NAJNOVIJE!