Znakovi posvećenog života
Foto: Canva

Posvećenje označava više od odvojenja od grijeha i pokvarenih stvari. Ono ukazuje na predanje Bogu. Ovo su znakovi posvećenog života!

Čovjek koji je odvojen od okova grijeha, ali nije predan Bogu, sliči brodu koji se otkačio s mjesta gdje je bio usidren, ali nema upravljačkog postroja.

Posvećenjem se potpuno predajemo izvršavanju svetih nauma bog čega smo i bili stavljeni na stranu. Dok to činimo postupno postajemo sve svetiji. U postupak posvećenja su uključeni odvojenje, predanje i očišćenje.

Na kojih pet životnih područja u odnosu na Boga i druge utječe posvećenje?

  1. Promotri kako čovjek postupa u odnosu na Boga. On se prema Bogu odnosi s poštovanjem (Izreke 1,7) i ljubavlju (Matej 22,37). Radosno se podvrgava Božjoj volji i trudi se svoju volju suobličiti Božjoj volji (Hebrejima 13,20-21). Nadalje, on čezne za zajedništvom i razgovorom s Bogom (1 Ivanova 1,3) te se trudi učiniti sve za Njegovu slavu (1 Korinćanima 1,31).
  1. S obzirom na Krista, posvećenje donosi nijekanje sebe i priznanje Kristova gospodstva (Matej 16,24). On nam je uvijek pred očima primjer (1 Petrova 2,21). Kao i Pavao, i mi trebamo nastojati da se svaki dan sve više mijenjamo prema Njegovu uzoru (Filipljanima 3,8-10). Ako u tome ne uspijemo, možemo mu se obratiti i On će nas očistiti (1 Ivanova 1,9).
  1. S obzirom na Svetog Duha, posvećenje znači živjeti prema uputama Svetog Duha i hodati kako On vodi (Rimljanima 8,4-5), pazeći da ga ne ražalostimo (Efežanima 4,30) ili da ga ne gasimo (1 Solunjanima 5,19).
  1. Što se tiče grijeha, posvećenje u nama proizvodi mržnju prema grijehu kao i žaljenje zbog njega (Rimljanima 7,24). I dok u nama djeluje Božja milost, ona ”nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda, te živimo umjereno i pobožno u ovom svijetu” (Tit 2,12), a također u nama stvara želju za potpunim oslobođenjem od grijeha..
  1. Konačno, u odnosu na druge, posvećenje nam omogućuje da očitujemo plodove Duha (Galaćanima 5,22-23). Kad čovjek hoda u Duhu, onda on donosi plodove tog odnosa.

Autor: David D. Duncan; prema poglavlju iz knjige ”Živi u Kristu”