12 biblijskih stihova koji pokazuju koliko te Bog voli i želi ti pomoći

Evo nekoliko dijelova iz Biblije koji pokazuju koliko te Bog voli i želi ti pomoći.

Ljubavlju vječnom ljubim te. (Jeremija 31,3)

Budući da je sam trpio i bio kušan (Isus), može pomoći onima koji stoje u kušnji. (Hebrejima 2,18)

Sigurno te neću ostaviti; nipošto te neću zapustiti. (Hebrejima 13,5)

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. (Psalam 23,4)

On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove. (Psalam 147,3)

Jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si, i ja te ljubim. (Izaija 43,4)

Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. (Matej 11,28)

Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave. (Rimljanima 3,23)

Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. (Rimljanima 5,8)

Jer je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu. (Rimljanima 6,23)

Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. (Ivan 3,16)

Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, uću ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom. (Otkrivenje 3,20)

IZVOR:Step.hr

NAJNOVIJE!