Čak bi i površna spoznaja mesijanskih proročanstava morala uvjeriti svakoga, osim najtvrdokornije čitatelje, u istinu što je prenosi Biblija.

No, neki maštoviti ljudi smatraju da je ispunjenje proročanstava čista slučajnost. ”Neka do tih pročanstava možeš naći ispunjenja u predsjedniku Kennedyu ili Martinu Lutheru Kingu”, kažu takvi.

Da, ali možeš li nači svih četrdeset osam glavnih proročanstava o Mesiji ispunjenih u nekome od tih ljudi? Jednom riječju: ”Ne”!

Mogućnost da se to slučajno dogodi, kaže Peter Stoner u svom djelu Sciense Speaks, iznosi jedan prema deset na 157, što znači broj 10 pa iza njega 157 nula. Ni u mašti ne možeš zamisliti tako veliki broj niti vjerojatnost tako malenu.

Tako neusporedivi mali izgledi jednostavno govori da biblijska proročanstva nisu bila samo puko nagađanje kjoe se nekom srećom obistinilo, jer kao što je rekao apostol Petar: ”Nikad neko proročanstvo njie došlo od ljudskoga htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga.” (2 Petrova 1,21).

Od svih proročanstava koja su se ostvarila u Isusu Kristu, donosimo njih dvadeset najvećih:

 1. Isusa će roditi djevica. (Izaija 7,14 ostvareno u Mateju 1,18-25)
 2. Iz Judina plemena. (postanak 49,10 ostvareno u Luki 3,23.33)
 3. Potomak Jesejev (Jišajev). (Izaija 11,1 ostvareno u Luki 3,32)
 4. Iz doma Davidova. (Jeremija 23,5 ostvareno u Luki 3,31)
 5. Bit će rođen u Betlehemu. (Mihej 5,1 ostvareno u Mateju 2,1).
 6. Prethodit će mu glasnik. (Izaija 40,3 ostvareno u Mateju 3,1-2)
 7. U Jeruzalem će ujahati na magaretu. (Zaharija 9,9 ostvareno u Luki 19,35-37)
 8. Izdat će ga prijatelj. (Psalam 41,10 ostvareno u Mateju 26,48-50)
 9. Bit će izdan za trideset srebrnjaka. (Zaharija 11,12 ostvareno u Mateju 26,15)
 10. Bit će nijem pred svojim tužiteljima. (Izaija 53,7 ostvareno u Mateju 27,12).
 11. Ruke i noge će mu biti probodene. (Psalam 22,17 ostvareno u Luki 23,33; Ivanu 20,25)
 12. Razapet će ga s dvojicom razbojnika. (Izaija 53,12 ostvareno u Mateju 27,38).
 13. Zauzimat će se za svoje krvnike (Izaija 53,12 ostvareno u Luki 23,34)
 14. Razdijelit će njegove haljine. (Psalam 22,19 ostvareno u Ivanu 19,23)
 15. Za njegovu košulju će baciti kocku. (Psalam 22,19 ostvareno u Ivanu 19,24)
 16. Dat će mu da pije vino pomiješano sa žuči. (Psalam 69,22 ostvareno u Mateju 27,34)
 17. Neće mu biti slomljena nijedna kost. (Psalam 34,21 ostvareno u Ivanu 19,33)
 18. Probost će mu bok. (Zaharija 12,10 ostvareno u Ivanu 19,34)
 19. Bit će pokopan s bogatima. (Izaija 53,9 ostvareno u Mateju 27,57-60)
 20. Njegovo uskrsnuće. (Psalam 16,10 ostvareno u Djelima 2,31)

Autor: Josh McDowell; iz knjige ”Ne služi ti glava za ukras”