Znate li što sve svaki vjernik može, a toga možda nije svjestan? Neke bi ova spoznaja mogla ugodno iznenaditi!

Zašto bih rekao da ne mogu kad Biblija kaže kako sve mogu u Kristu koji me jača?(Filipljanima 4,13)

Zašto ne bih imao kada znam kako će Bog ispuniti sve moje potrebe prema bogatstvu slave u Kristu Isusu?  (Filipljanima 4,19)

Zašto bih se bojao kad Biblija kaže da mi Bog nije dao duha bojažljivosti, već snage, ljubavi i razbora? (2. Timoteju 1,7)

Zašto ne bih imao vjere za ispunjenje svojeg poziva kada znam da mi je Bog odmjerio mjeru vjere? (Rimljanima 12,3)

Zašto bih bio slab kada Biblija kaže kako je Gospodin snaga mojeg života i da ću tu snagu pokazati i biti poduzetan jer poznajem Boga? (Psalam 27,1; Daniel 11,32)

Zašto bih dozvolio sotoni vladati mojim životom kad je moćniji Onaj koji je u meni nego onaj koji je u svijetu? (1. Ivanova 4,4)

Zašto bih prihvatio poraz kad Biblija kaže kako nas Bog uvijek proslavlja? (2. Korinćanima 2,14)

Zašto ne bih imao mudrosti kada je Krist meni postao mudrost od Boga i ako mi Bog daje mudrosti u obilju kada ga zamolim? (Jakovljeva 1,5)

Zašto bih bio potišten kada se mogu prisjećati Božje dobrote, milosrđa i vjernosti i imati nadu? (Tužaljke 3,21-23)

Zašto bih se brinuo i izjedao kada svu svoju tjeskobu mogu prebaciti na Krista koji se brine za mene? (1. Petrova 5,7)

Zašto bih bio u okovima ako znam da je tamo gdje je Duh Gospodnji i sloboda (Galaćanima 5,1)

Zašto bih se osjećao osuđenim ako Biblija kaže da nisam osuđen jer sam u Kristu (Rimljanima 8,1)

Zašto bih se osjećao usamljenim ako je Isus rekao da je sa mnom zauvijek i da me nikad neće napustiti ni ostaviti? (Matej 28,20; Hebrejima 13,5)

Zašto bih osjećao prokletstvo ili mislio kako sam žrtva zle sreće ako Biblija kaže da me Krist otkupio od prokletstva Zakona da bih primio njegovog Duha? (Galaćanima 3,13-14)

Zašto bih bio nezadovoljan ako poput Pavla mogu naučiti biti zadovoljan u svim okolnostima? (Filipljanima 4,11)

Zašto bih se osjećao bezvrijednim ako je Krist umjesto mene postao grijehom da bih mogao postati Božjom pravednošću u njemu? (2. Korinćanima 5,21)

Zašto bih mislio da su svi moji neprijatelji ako znam da kada je Bog za mene, nitko ne može protiv mene? (Rimljanima 8,31)

Zašto bi moj život bio nered ako je Bog izvor mira i ako mi pruža spoznaju po svojem Duhu koji prebiva u meni? (1. Korinćanima 14,33; 2,12)

Zašto bih mislio da sam gubitnik ako sam u svemu pobjednik po Kristu? (Rimljanima 8,37)

Zašto bih dozvoljavao da me životni problemi pritišću ako mogu biti hrabar, znajući da je Isus pobijedio svijet i njegove nevolje? (Ivan 16,33)