Ništa što ti se događa nije slučajno, i kada se čini da je tako

ništa nije slučajno
Foto: Pexels

Ima li Bog plan za tvoj život? Ima. U Svetom Pismu je otkriveno da On želi da Njemu donosiš slavu (Iz 43,7), da ne griješiš (Dj 17,30) i da vjeruješ u Isusa (Iv 3,16), kako bi bio spašen od propasti. 

Što se tiče potpunog, savršenog plana za tvoj život, što se više predaješ Bogu, kao što kaže i Sveto Pismo, to ćeš se savršenije uklopiti u Njegov sveti plan za tvoj život. 

Ovom zemljom kročiš s razlogom. Ništa što ti se događa nije slučajno, i kada se čini da je tako. Sve te oblikuje. I bolesti, i nevolje, i brige, i problemi…

Samo ustraj, jer kada prođeš sve to, shvatit ćeš – “iako ja nisam razumio, Bog je znao. Radi toga sam ovo što jesam. Bez Njega to nikada ne bih postao.”

Duhovna spoznaja koja će vam otvoriti oči u svakoj kušnji Mi odabiremo hoćemo li živjeti svoj život ispunjen mučnim strahom ili s pouzdanjem u Boga. Ako si dopustimo brinuti se o jednoj stvari danas, brinut ć...
Riječ Božja nije beznačajna – u pitanju je život ili smrt Ako se prema Pismu odnosite kao prema beznačajnome ili kao prema ispraznim riječima, gubite život.
Nema potrebe objesiti glavu i plakati: Sjetite se ovih Isusovih riječi! Velika je stvar ako ne možemo reći samo: "Sve mogu kroz Krista", nego i sa strahopoštovanjem uskliknuti: "Krist može sve kroz mene!"

IMAŠ KOMENTAR?