3 načina na koje Bog odgovara na naše molitve

Iako donosimo 3 načina na koje Bog odgovara na naše molitve, zapravo ih postoji puno više.

Kao vjernici, možemo se pouzdati u Boga da će odgovoriti na naše molitve jer znamo da je On naš dobri Otac. Znamo da On odgovara na sve naše molitve. Ponekad je odgovor “da”, ponekad “ne” ili “ne još“.

3 načina na koje Bog odgovara na naše molitve

1. Sasvim iznenada, neočekivano

Iako se često molim, moram priznati da nisam molitveni ratnik. Od trenutka kada sam se predao Bogu, a bilo je to prije 20 godina, neke od mojih molitava uslišane su na neočekivane načine. Bezbroj iznenadnih blagoslova doživio sam za vrijeme studija ekonomije. Sjećam se ispitnih rokova u rujnu i borbe za upis više godine studija. Više puta sam na zadnjim rokovima dobio nedovoljan iz pismenog ispita, no Bog me poticao da izađem na usmeni i na kraju bih položio kolegij. Više puta sam se neočekivano doživio Njegova čuda.

Bog često djeluje na načine koje ne razumijemo. Izaija 55, 8 nam govori: “‘Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti’, riječ je Jahvina.” Božje misli i Njegovi putovi bolji su od svih naših. Iako imamo samo dio slagalice, Bog vidi cijelu sliku. U svojim molitvama molite usrdno i nemojte se bojati biti konkretni kada su u pitanju molitveni zahtjevi.

2. Preko drugih ljudi

Drugi način na koji Bog odgovara na naše molitve je preko drugih. Iako ovo može zvučati pomalo čudno, znajte da se događa. Razmislite o tome koliko je puta vaš svećenik rekao točno ono što ste trebali čuti te nedjelje. Ili se sjetite vremena kada vam je vaš prijatelj pomogao da se podignete iz jame vašeg grijeha i vratite se Bogu.

Moj ujak pomogao mi je mojim najtežim trenucima života. Tražio sam od Boga prijatelje, a Bog mi je darovao njega da me ohrabruje u borbi s depresijom. Molio se za mene, danima me slušao i ohrabrivao da ustrajem na putu vjere. To me podsjetilo na stih u Galaćanima 6, 2: “Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov!” Da, trebamo jedni druge i možemo biti veliki blagoslov drugima.

3. Kroz tragedije i gubitke

Iako nitko od nas ne želi prolaziti kroz teška vremena, kao što su tragedije i gubici, Bog ponekad na naše molitve odgovori na ove načine. Moja pokojna baka je bila nominalna kršćanka i vrlo malo je poznavala Božju Riječ. Iako sam joj predlagao da čita barem Novi zavjet kako bi upoznala život i službu Gospodina Isusa Krista, odbijala je. Iznenada ju je pogodila teška bolest i nekoliko dana prije smrti sam joj čitao Evanđelje. Sa žarom je slušala i sve upijala. Samo nekoliko sati prije smrti prihvatila je Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodina. Otišla je s ovog svijeta Onome koji ju je stvorio.

PROČITAJTE: Kako preboljeti smrt bliske osobe?

Neki od nas ne upoznaju Krista uobičajenim putem, već preko nevolja i poteškoća. I bolesti mogu biti odgovor na molitve.

Čekanje na Boga

Iako Bog ne odgovara uvijek na naše molitve s “da”, On nam ipak daje odgovor. Često vjerujemo da ako Bog ne odgovori s “da” na naše molitve, onda nije odgovorio na naše molitve. To nije točno jer Bog još uvijek može odgovoriti s “ne” ili “ne još”. Čekajući Boga, trebamo nastojati biti strpljivi. Vaše će molitve biti uslišane u skladu s Božjom voljom.

“Jer u tebe se, o Jahve, uzdam, ti ćeš me uslišati, Jahve, Bože moj!” (Psalam 38, 16)