Trebaju li kršćani uzimati antidepresive ili druge lijekove za mentalno zdravlje?

Napadi panike, tjeskobni poremećaji, fobije i depresija utječu na milijune ljudi. Trebaju li kršćani zbog toga uzimati antidepresive?

Napadi panike mogu biti posebice iscrpljujući jer mogu napasti osobu bez upozorenja.

Za većinu bolesnika, ono što doživljavaju ima korijen u strahu: strahu od odbacivanja, strahu od prihvaćanja, strahu od odgovornosti, strahu od nepoznatog. Nešto će pokrenuti strah zbog čega se osoba osjeća kao da gubi kontrolu. Napadi panike su često i fizički i psihološki vrlo snažni.

Trebaju li kršćani uzimati antidepresive?

Iako medicinski stručnjaci vjeruju da mnogo puta gore spomenute bolesti potječu iz nečije psihe, ima slučajeva kada je uzrok kemijska neravnoteža. U takvim slučajevima prepisuju se lijekovi koji pomažu u uspostavljanju ravnoteže, što zauzvrat liječi simptome psihološke bolesti. Je li to grijeh? Ne. Bog je čovjeku dopustio velik napredak u području lijekova koji On koristi u procesu izlječenja. Treba li Bogu ljudski lijekovi kako bi mogao liječiti? Naravno da ne! Međutim, Bog je odlučio dopustiti napredovanje lijekova i nema nikakva biblijskoga razloga da se njima ne koristimo.

PROČITAJTE: Pijem antidepresive i vjerujem da Isus liječi

Međutim, tanka je linija između korištenja lijekova u svrhu izlječenja i stalnog oslanjanja na lijekove za svakodnevan život. Moramo prepoznati Boga kao Velikog Liječnika i znati da samo On ima silu istinski izliječiti (Ivan 4,14). Moramo u prvoj i najvećoj mjeri od Boga tražiti izlječenje. Lijekovi koji se daju za liječenje napadaja panike trebaju se koristiti samo u onoj mjeri u kojoj bolesniku daju mogućnost da se pozabavi korijenom straha. Trebaju se koristiti kako bi bolesniku vratili kontrolu. Međutim, mnogi bolesnici uzimaju lijekove ne bi li izbjegli bavljenje pravim uzrokom svoje bolesti; to bi bilo nijekanje odgovornosti, nijekanje Božjeg izlječenja i možda nijekanje prilike drugima da dožive slobodu oproštenja i osjećaj završetka za neke prošle događaje koji možda pridonose bolesti. To tada postaje grijehom i temelji se na sebičnosti.

Bog - najveći Liječnik
Foto: Pixabay

Bog – najveći Liječnik

Uzimajući lijekove u ograničenoj mjeri kako bi se tretirali simptomi, a potom oslanjanje na Bogu riječ i mudar savjet kako bi došlo do preobraženja u srcu i umu, potreba za lijekovima će postupno nestati. Potvrđuje se vjernikov položaj u Kristu, a Bog liječi zahvaćene dijelove srca i uma koji uzrokuju bolest. Božja riječ mnogo toga govori o strahu i njegovu mjestu u vjernikovu životu. Čitati sljedeće biblijske stihove i meditirati o njima univerzalan je lijek. Sljedeći stihovi daju pouzdanje i rasvjetljuju istinu iza onoga što podrazumijeva biti Božje dijete: Izreke 29,25; Matej 6,34; Ivan 8,32; Rimljanima 8,28-39; 12,1-2; Prva Korinćanima 10,13; Druga Korinćanima 10,5; Filipljanima 4,4-9; Kološanima 3,1-2; Druga Timoteju 1,6-8; Hebrejima 13:5-6; Jakovljeva 1,2-4; Prva Petrova 5,7; Druga Petrova 1,3-4; Prva Ivanova 1,9; 4,18-19.

Bog može nadnaravno i čudesno liječiti. Za to se trebamo moliti. Bog također liječi preko lijekova i liječnika. I za to se trebamo moliti. Bez obzira na smjer kojim Bog krene, naše krajnje pouzdanje mora biti samo u Njemu (Matej 9,22).

NAJNOVIJE!