4 upute kako prepoznati Božje vodstvo u svom životu

Kako da sa sigurnošću znamo Božje vodstvo u svom životu? Evo nekoliko ključnih stvari vrijednih pamćenja!

– Mnogi kršćani isključivo na osjećajima – na intuiciji, opažanjima, utiscima – određuju Božju volju.

– Kako god, nisu sva opažanja valjana.  Neka dolaze od Boga, neka su naš proizvod a neka potiču i od Sotone.

– Pošto je teško prepoznati izvorište neog osjećanja, nekog unutarnjeg proiva, tako možemo pogriješiti ako ih pripišemo Bogu.

– Gospodin nam je obećao vodstvo, obećao je da će ”bdijeti nad nama”. Opet, On sam hoće da preispitujemo sve što nas iznutra pokreće.

– Zato svaku impresiju, svaki poticaj valja provjeriti na četiri načina:

  1. Duhovnost. Ova provjera traži mnogo više od nasumično izabranih biblijskih tekstova (posebno onih koji nam idu u prilog). Duhovnost pozdrazumijeva brižljivo proučavanje učenja cijelog Svetog pisma. To znači da dosljedno, poput vjernika u Bereji (Dj 17,11) ispitujemo, provjeravamo, uspoređujemo. Svaki ma kako snažan i impulzivan utisam mora biti provjeren neprikosnovenom Božjom riječi.
  1. Pravednost Božja. Božja volja za nas je uvijek usklađena s vječnim i nepromjenljivim moralnim pravilima. Ako nas neki naš utisak o stvarnosti vodi u nepravedne odnose prema obitelji i bližnjima – nešto ozbiljno ne valja s njim.
  1. Vodstvo. Ova provjera zahtijeva da svaki naš osjećaj, naš utisak o nečemu sagledamo u svjetlu okolnosti oko sebe. Recimo, da li nam se ”vrata” otvaraju ili ne? Dozvoljavaju li nam date okolnosti ono što mislimo da je Božja volja? Govori li nam Bog kroz događaje oko nas?
  1. Logičnost. Ima li smisla ono što hoćemo ili planiramo? Slaže li se sa osobinama Božjeg karaktera i s biblijskim moralom? Doprinosi li sve interesima Božjeg kraljevstva?

– Sotona se rado predstavlja kao glasnik Božje volje. Na raspolaganju je vojska spiritista, astrologa, medija i sličnih. Takve bez mnogo nećkanja treba zaobići i držati do istine.

– Često će se dogoditi da nam Božja volja nije jasna. U tom razdoblju se treba vjerom osloniti na Gospodina i ”čekati na Njega”.

Valja naglasiti da shvaćanje Božje volje zahtijeva neophodnu ravnotežu dvije stvari: razumsko sagledavanje i osjećajni doživljaj. Svatko od nas valja za sebe otkriti tu točku ravnoteže upravljajući se po učenju Svetoga Duha.

Autor: James Dobson; iz knjige ”Osjećanja – da li im vjerovati”

NAJNOVIJE!