pomoć

Potrebitima uglavnom pomažemo novčanim prilozima, no to nije jedini način kako možemo pomoći. Možemo puno toga dati, a da to nije novac: vrijeme, zagrljaj, razgovor, pomoć u konkretnoj stvari…

Isus je pomagao mnogima koji su to od Njega tražili. Istom ljubavlju ljubio je sav narod te je iscjeljivao one koji su bili potrebiti Njegova dodira.

Evo što od Isusa možemo naučiti o pomaganju drugima:

”Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.” (Matej 5,16)

”Pitalo ga mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.«” (Luka 3,10-11)

“Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni drugekao što sam ja vas ljubio!” (Ivan 15,12)

”Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.” (Matej 5,42)

”Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.” (Luka 12,33-34)