Što možemo naučiti iz onoga što Biblija govori o Mariji?

(1) Trebamo biti spremni poslušati ono što Bog kaže preko svojih glasnika čak i ako nas ono što čujemo isprva uznemiri ili nam se učini nemogućim (Luka 1,26-37).

(2) Kad saznamo što Bog očekuje od nas, trebamo hrabro postupati u skladu s Božjom voljom i pritom se potpuno pouzdati u Njega. (Vidi Luku 1,38. Kao što pokazuje Ponovljeni zakon 22,23, 24, kad bi se ustanovilo da je neka neudata Židovka trudna, mogla je biti strogo kažnjena.)

(3) Bog je spreman upotrijebiti neku osobu za izvršenje svog nauma bez obzira na materijalni i društveni status te osobe. (Usporedi Luku 2,22-24 s Levitskim zakonikom 12,1-8.)

(4) Duhovne stvari trebaju nam biti najvažnije u životu. (Vidi Luku 2,41; Djela apostolska 1,14. Od Židovki se nije zahtijevalo da svake godine zajedno sa svojim mužem idu na dugo putovanje u Jeruzalem u vrijeme Pashe, ali Marija je to činila.)

(5) Trebamo cijeniti moralnu čistoću (Luka 1,34).

(6) Roditelji trebaju redovito poučavati svoju djecu istinama iz Božje Riječi. (Da je Marija tako činila vidljivo je iz toga kako se Isus ponašao kao dijete od 12 godina. Vidi Luku 2,42, 46-49.)

Autor: Edwin Oliver James