9 biblijskih istina o grijehu
Foto: The-athenaeum.org

Što je grijeh? Grijeh je kršenje Božjeg Zakona. U Bibliji piše: Tko god počinja grijeh, krši zakon; grijeh je kršenje zakona. (1. Ivanova 3,4 KS) Svaka je nepravednost grijeh. (1. Ivanova 5,17 KS)

Kako glasi Božji Zakon? Bog ga je svojim prstom napisao na kamene ploče. U Bibliji piše: Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj. Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!” (Izlazak 20,3-17 JB)

Božji Zakon je sažet u jednoj riječi: ljubav. U Bibliji piše: A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.” (Matej 22,37-40 JB)

Grijeh dolazi iznutra. U Bibliji piše: Još dometnu: “Što iz čovjeka izlazi, te onečišćuje čovjeka. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.” (Marko 7,20-23 JB)

Nitko nije bolji od drugih – svi smo sagriješili. U Bibliji piše: Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš! Jer upravo optužismo sve, i Židove i Grke, da su pod grijehom, kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga. (Rimljanima 3,9.10 JB)

Bez Isusa posljedica grijeha je smrt. U Bibliji piše: Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. (Rimljanima 6,23 JB)

Što ako nisam siguran u čemu sam sve sagriješio? U Bibliji piše: Istraži me, Bože, i upoznaj srce moje, ispitaj me i upoznaj pomisli moje! Vidi, jesam li na zlu putu, i vodi me na put vječnosti! (Psalam 139,23.24 ŠA)

Priznajmo grijeh Bogu i primimo oproštaj. U Bibliji piše: Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. (1. Ivanova 1,9 JB)

Postoji li neoprostiv grijeh? U Bibliji piše: I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti. (Luka 12,10 JB)

Krštenje je simbolični prikaz odvraćanja od grijeha. U Bibliji piše: On [Ivan Krstitelj] obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha. (Luka 3,3 JB)

Što trebate učiniti ako se osjećate beznadnim grješnikom? Prvo, priznajte svoj grijeh. U Bibliji piše: Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. (Psalam 51,4.5 JB)

Drugo, molite Boga da vam oprosti grijeh. Bog kaže da možete početi iznova. U Bibliji piše:Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega! Objavi mi radost i veselje, nek’ se obraduju kosti satrvene! Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!(Psalam 51,9-14 JB)

Treće, vjerujte da vam je Bog oprostio i prestanite se osjećati krivim. U Bibliji piše: Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven! Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijemu duhu nema prijevare! Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k’o za ljetnih žega. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: “Priznat ću Jahvi prijestup svoj”, i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Zato nek’ ti se moli pobožnik svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat’, odjenut’ me radošću spasenja. (Psalam 32,1-7 JB)