Zašto je Advent svaki dan u godini?

Za sve koji vjeruju u Isusa Krista kao svoga Spasitelja i Gospodina, Advent je svaki dan u godini. Zašto je to tako?

Proslava Adventa ili Došašća (latinski adventus znači dolazak) ima dugu i bogatu povijest u Crkvi. Četiri nedjelje prije Božića odvojene su za pripremu za proslavu utjelovljenja i rođenja Spasitelja Isusa Krista.

Tri su značenja “dolaska” koja kršćani opisuju u Adventu. Prvo i ono o čemu se najviše razmišlja dogodilo se prije više od 2000 godina kada je Isus došao na svijet kao dijete da živi kao čovjek i umre za nas. Drugo se može dogoditi SADA kada Isus želi ući u svačiji život i postati Spasitelj i Gospodin. A treće će se dogoditi u budućnosti kada će se Isus opet vratiti na svijet kao kralj i sudac, a ne kao dijete.

Zašto obilježavamo Advent?

Puno je razloga, ali mislim da je najbolji razlog odgovor na dar koji nam je Bog dao u jaslama u Betlehemu prije nešto više od 2000 godina.

“Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” (Matej 1, 20-21)

Bog je darovao svijetu najveći dar kojeg je prvi put obećao Adamu i Evi. Tijekom Adventa slavimo činjenicu da je Bog postao čovjekom i živio među nama.

“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.” (1. Ivanova 3, 16-17)

Otac je poslao svog voljenog Sina da živi životom savršene poslušnosti i da umre smrću koju mi zaslužujemo.

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

Bog je darovao svoje najmilije – svoga Sina za vas i mene. Po vjeri u Njega smo opravdani i primljeni u Božju obitelj. Nema većeg i ljepšeg dara na svijetu. Nema većeg i boljeg razloga za radost.

Zašto je Advent svaki dan u godini?

Advent je također vrijeme da svoje misli usredotočimo na dan kada će Isus ponovno doći. Dok očekujemo Božić, podsjećamo se da čekamo puno veći dan. Ovo je najbolja vijest! Za vjernike će Isusov ponovni dolazak biti najnevjerojatniji dan.

Advent je vrijeme da se podsjetimo da Isus ponovno dolazi da nas učini cjelovitima, popravi stvari i obriše svaku suzu s naših očiju. Ne znamo kada će doći ovaj dan, ali proslava Adventa pomaže nam da se pripremimo za njega. Apostol Petar je rekao:

“Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti, iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.” (2. Petrova 3, 10-14)

Kada Isus ponovno dođe da sudi živima i mrtvima, svi božićni darovi na svijetu bit će uništeni. Nema materijalnog posjeda koji će ostati; sve što će preživjeti je ono što smo učinili. Komercijalizacija blagdana lako nam može skrenuti pogled s istine na koju nas podsjeća Advent: ovaj svijet i sva njegova blaga nisu vječni. Naš život trebao bi biti život poslušnosti i služenja Bogu, dok čekamo dolazak novih nebesa i nove zemlje na kojima ćemo zauvijek boraviti s Kristom.

U ovo adventsko vrijeme uzmite vremena da se osvrnete na Božji najveći dar i zahvalite Mu. Radujte se Danu kada će Krist ponovno doći. A u međuvremenu marljivo služite Bogu u svetosti i pravednosti.

PROČITAJTE JOŠ: