Rođenje Pradavnog

Dnevna pobožnost za 28. dan adventa: “Rođenje Pradavnog”

Biblijski stih

„Dakle, ti si kralj?“ reče mu Pilat. „Dobro veliš – odgovori mu Isus – ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas.”  (Ivan 18,37)

Dnevna poruka

Ovo je odličan božićni tekst iako dolazi s kraja Isusova života na Zemlji, a ne s početka. Primijetite da Isus ne kaže samo da je rođen, nego da je „došao na svijet”. Jedinstvenost njegova rođenja u tome je da njegov početak nije istovremen njegovu rođenju. On je postojao prije nego što se rodio u štalici. Osobnost, karakter, ličnost Isusa iz Nazareta postojala je prije nego što je čovjek Isus iz Nazareta bio rođen.

Teološka riječ kojom se opisuje ova tajna nije stvaranje, već utjelovljenje. Osoba, ne tijelo, već suštinska osobnost Isusa postojala je prije nego što se rodio kao čovjek. Njegovo rođenje nije bilo dolazak u postojanje nove osobe, već dolazak u svijet beskrajno stare osobe. U Miheju 5,1, 700 godina prije nego što se Isus rodio, piše: „A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.“

Misterij Isusova rođenja nije samo da ga je rodila djevica. To je čudo Bog namijenio kako bi svjedočilo čak i za nešto veće, naime, da je dijete rođeno na Božić bila osoba koja je postojala „od davnina, od vječnih vremena“. Stoga zaključujemo da je njegovo rođenje bilo svrhovito.

Prije nego što se rodio, razmišljao je o tome da se rodi. Zajedno je s Ocem imao plan. Dio toga velikog plana objavio je u posljednjim satima svoga života na zemlji: „Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas” (Iv 18,37). On je bio vječna istina; govorio je samo istinu; djelima nam je pokazao najveću istinu ljubavi, a sada okuplja u svoju vječnu obitelj sve one koji su rođeni od istine. To je bio plan iz pradavnih vremena.

Autor: John Piper; Izvor: desiringGod/Radosnavijest

Molitveni poticaj

Isus se sve manje ili gotovo ni ne spominje tijekom adventa i Božića. Moli se Bogu da Te Njegov Duh upotrijebi da posvjedočiš kakvog si Spasitelja upoznao i od čega te spasio. Mnogi ne znaju zašto je Isus prvi put došao na svijet, a mnogi će se iznenaditi kada ponovno dođe kao Kralj i Sudac.