Ako ste upravo sada povrijeđeni, Bog je blizu da se za vas pokaže jakim

Ako ste upravo sada povrijeđeni, tad ste u procesu ozdravljenja. Ako ste na tlu, oboreni pod bremenom teškog tereta, budite spremni! Bog je blizu da se za vas pokaže jakim.

Isus je rekao: “… neka uzme svoj križ.” Gospodin nijednom nije rekao: “Sagni se i dopusti da stavim svoj križ na tebe.” Isus se ne bavi takvim stvarima; njegova vojska sastoji se od dobrovoljaca.

Svi kršćani ne nose križ. Vjernik možete biti i bez da nosite križ, ali ne možete biti učenik. Vidim mnoge vjernike koji odbijaju put križa.

Oni su se opredijelili za dobar život, za život napretka, za život materijalne zarade, za život popularnosti i uspjeha. Siguran sam da će mnogi od njih dospjeti u nebo – spasit će svoju kožu, ali neće upoznati Krista.

Odbijajući trpljenje i žalost križa, neće biti sposobni upoznati ga i uživati s njim u vječnosti kao svi ostali sveti ljudi koji su nosili križ i imali udio u njegovim patnjama. Oni koji trpe, vladat će zajedno.

VIDI OVO: Ako ste obeshrabreni, ova molitva vam može pomoći

Ne veličam patnju i bol – samo rezultate koje oni postižu. I mi bismo trebali gledati na kušnje i boli koje sad proživljavamo poput Pavla i radovati se u spoznaji da silazimo na jedini put koji vodi do konačne pobjede i zrelosti.

Tad više ne bismo gledali na naša bremena i nevolje kao na nesreće i kazne, već kao na križ koji nam je ponuđen da nas nauči podvrći se Božjem načinu vršenja stvari.

Ako ste upravo sada povrijeđeni, tad ste u procesu ozdravljenja. Ako ste na tlu, oboreni pod bremenom teškog tereta, budite spremni! Bog je blizu da se za vas pokaže jakim. Vi ste na točki otkrivenja.

U bilo koje vrijeme od sada pojavit će se vaš Šimun, jer Bog koristi ljude da vrše njegovu volju. Duh Sveti primorat će nekoga da dođe na vaš put trpljenja kako bi pružio ruku i podigao vaše breme.

Autor: David Wilkerson

NAJNOVIJE!