Naslovnica Duhovnost Jesu li anđeli čuvari biblijski?

Jesu li anđeli čuvari biblijski?

Jesu li anđeli čuvari biblijski nauk? Koja je glavna dužnost anđela za vjernika? Imaju li nevjernici anđela čuvara? Ima li svaki vjernik svog anđela ili više njih? Dodjeljuju li se anđeli samo u hitnim slučajevima ili su uvijek prisutni u životu kršćanina? Što Biblija kaže o anđelima?

Tko su anđeli čuvari?

Ima li svatko tko vjeruje u Isusa Krista svog vlastitog anđela? Znamo da je Isus imao više anđela i mogao im zapovijedati (Luka 22,43). Moguće je da su mnogi od nas imali susret s anđelima, a da to nisu ni znali, i o tome nam govori autor poslanice Hebrejima: „Bratoljublje neka je trajno! Gostoljubivosti ne zaboravljajte; jer njome neki, ne znajući, ugostiše anđele“ (Heb 13,1-2).

Ne samo da vjernici imaju anđele koji ih štite, već nad Tijelom Kristovim općenito (crkvu) bdiju na tisuće anđela (Heb 12,22-23). Anđeli su naši zaštitnici kada im Bog suvereno to naredi i pod Božjim su suverenim vodstvom, stoga možemo zaključiti da kršćani imaju anđele čuvare, ali pročitajmo prvo o tome prije nego što donesemo zaključak. Činjenica je da Bog zapovijeda anđelima da se utabore oko nas i čuvaju nas od pada ili povrede, te su s nama i bit će s nama odsada pa dovijeka, osnažuju nas i služe nam (Heb 1,7.14; Psalam 34,7; 91,10-13; 103,21).

Postoji biblijski dokaz da djeca, prije i nakon što postanu vjernici, također imaju anđele koji paze na njih, i ti isti anđeli komuniciraju s Ocem u njihovo ime, no jesu li njima i odraslim vjernicima dodijeljeni posebni anđeli (Matej 18,10)?

anđeli čuvari
Foto: preguntasantoral.es

Kako anđeli čuvari izgledaju?

Mali bucmasti anđeli koji izgledaju poput djece s anđeoskim krilima nisu biblijski. Primjerice, nemaju svi anđeli krila. Većina ih nema. A kad bismo zapravo mogli vidjeti anđela, vjerojatno bismo se onesvijestili od straha. No, zasigurno vjernici se nemaju potrebe bojati budući da su oni Božji glasnici i zaštitnici onih koji su Kristovi (Luka 1,19-26).

Kakve se vrste anđela nalaze u Bibliji?

Anđeli su iznimno moćni. Prorok Izaija je imao veliku privilegiju da ih vidi i napiše: „One godine kad umrije kralj Uzija vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu, a skuti mu ispunjahu hram. Iznad njega stajahu serafimi, svaki s po šest krila: dvama su zaklanjali lice svoje, dvama pak zaklanjahu noge svoje, a dvama su letjeli. I vikahu jedan drugomu i govorahu: ‘Svet, svet, svet GOSPOD Nad Vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!’“ (Izaija 6,1-3). Ezekiel 10,9-20 daje njihov živopisan opis koji je teško zamisliti. Neki anđeli su isključivo stvoreni sa svrhom neprekidnog proslavljanja i štovanja svemoćnoga Boga kao što piše u Izaiji 6.

Tu su i pali anđeli (Luka 8,31). To su anđeli koji su se pobunili protiv svemogućeg Boga i slijede Sotonu, najmoćnije stvoreno biće koje je Bog ikada stvorio. Ti anđeli su zli duhovi i nastoje uznemiravati i uzrokuju uništenje i pad vjernika (Efežanima 6,11-12; 1. Petrova 5,8).

Zanimljive biblijske činjenice o anđelima

Luka 16,22 pokazuje da kada vjernik umre, anđeli mogu odvesti njegovu dušu u nebo u Božju prisutnost. Riječ anđeli u Luki 16,22 je množina, stoga ovo daje neke naznake da je uključeno više od jednog anđela, isto kao što i djeca imaju više od jednog anđela (također množina) koji bdiju nad njima (Mt 18,10). Bog zapravo zapovijeda anđelima da se smjeste oko nas i čuvaju nas od pada ili povrede, te im je određeno da budu s nama i bit će s nama sada i zauvijek, jačaju nas i služe nam (Psalam 34,7; 91,10-13; 103,21). Anđeli su također naši glasnici Bogu, a ponekad i od Boga nama (Dan 10, Mt 18,10). A čini se da postoje i određeni anđeli za pojedine crkve ili crkvenu dob (Otk 1,20).

Anđeli isto tako nisu slabići (Otk 18,21). Ustvari, anđeli su poznati po tome što su za Boga izvršili smrtnu kaznu na kralju (Djela 12,20-25). Znači li stvarno stih iz Djela 12,15 da je Petra iz zatvora oslobodio njegov vlastiti anđeo (Djela 12)? To je ono što su oni koji su bili u kući Ivana Marka rekli (Djela 12,15) kada je Petar došao na njihova vrata: „Mahnitaš! No ona je uporno tvrdila da je tako. Oni pak govorahu: Bit će njegov anđeo!“ Međutim, to nije uvjerljiv dokaz da je zapravo Petru dodijeljen poseban anđeo. Barem se možemo utješiti činjenicom da anđeli postoje. Oni služe i Bogu i nama, ali u konačnici, naša je zaštita od Boga, a ne od anđela.

Oni su stvarni, nema sumnje, i nije pogrešno reći da svakog vjernika i svako dijete prije nego što navrši određenu dob odgovornosti mogu štititi, odnosno štite anđeli, ali ne možemo dogmatično reći da svaki vjernik ima barem jednog anđela koji mu je dodijeljen. Čini se da bi ih ponekad moglo biti čak i više od jednoga, ali to ne znači da im Bog dodjeljuje osobnog anđela. Znamo da bdiju nad Božjom djecom (Mt 4,6; Psalam 91,11-12), ali Bog je jedini, pravi Zaštitnik onih koji su Njegovi. Ako niste od onih koji vjeruju u Isusa Krista, onda anđeli nad vama ne bdiju, ili još gore, Bog neće odgovoriti na vaše molitve. Zašto ne povjerovati u Krista već danas i doći pod Njegovu božansku zaštitu kako bi vam dao vječni život nakon što se pokajete i pouzdate u Krista?

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJI ČLANCI