Iako anđeli ne znaju vrijeme Kristova povratka, oni imaju važnu ulogu u pomaganju Bogu u posljednjim vremenima.

U Knjizi Otkrivenja spominje se da donose nesreću zlima. Sedam anđela zaduženo je za sedam trublja koje donose sedam različitih pomora na zle (Otk 8-9). Pošto šesti anđeo zatrubi u trublju, osobađaju se četiri anđela ”da pobiju trećinu ljudi” (Otk 9,15).

Sedam anđela je zaduženo za sedam čaša koje donose velike nesreće na čovječanstvo (Otk 16). Ti anđeli vrše osudu nad zlima, a ne pravednima (Otk 19,14-21; 2 Sol 1,7; Jd 14,-16).

Zapravo, anđeo zapovijeda četvorici anđela koji drže četiri vjetra da se suzdrže od daljnjeg izvršavanja osude sve dok pravednici ne budu obilježeni Božjim pečatom na čelu (Otk 7).

Anđeli će se također pridružiti Kristu pri Njegovu dolasku (Mt 16,27; Lk 12,8-9; Mk 13,26; 14,62; Dan 7,9-10); odvojit će pravedne od zlih (Mt 13,39-42; 49-50; Otk 14,14-20); okupit će izabrane u Kristu (Mt 24,31; Otk 14,14-16) i čini se da su oni zaduženi za bilježenje ljudskih djela u zapise koji će se otvoriti na Sudnji dan (Dan 7,10).

Konačno, jedan je anđeo zadužen da sveže Sotonu velikim lancem i baci ga u bezdan na tisuću godina (Otk 20,1-3).

Autor: B. J. Oropeza; iz knjige ”99 odgovora na pitanja o anđelima, demonima i duhovnom ratovanju” (Stepress, Zagreb)