Tko je bio apostol Andrija u Bibliji?

Apostol Andrija koji se spominje u Bibliji je dolazio iz Betsaide u Galileji. Bio je ribar zajedno sa svojim bratom Šimunom Petrom i Zebedejevim sinovima Jakovom i Ivanom.

Iako su bili Židovi, jedino je grčko ime „Andrija“ što znači „muževan“ za njega zabilježeno u Bibliji. 

Andrija kao učenik Ivana Krstitelja

Andrija se prvi put u Bibliji pojavljuje kao učenik Ivana Krstitelja. On je pozorno slušao dok je Ivan Krstitelj propovijedao o nadolazećem Mesiji koji će odnijeti grijehe svijeta.

Jednog je dana Ivan Krstitelj pokazao na Isusa koji je bio u blizini te je rekao: „Evo Jaganjca Božjega!“ (Ivan 1,36). Andrija i drugi muškarci s njim, vjerojatno Ivanovi učenici, su odlučili slijediti Isusa i provesti dan s Njim.

Andrija je bio uvjeren da je to bio Mesija kojeg su čekali te je otišao to reći svom bratu Šimunu Petru. On je bio prva osoba za koju znamo da je dovela nekoga da upozna Isusa, ali i jedna od prvih osoba koje su prepoznale Isusa kao Mesiju. 

Malo kasnije je Isus došao do Andrije i Šimuna Petra dok su pecali. On je učinio čudo kako bi braća ulovila mnoštvo ribe te ih je pozvao, kao i Jakova i Ivana koji su pecali s Petrom, da Ga slijede. Oni „ostaviše sve i pođoše za njim“ (Luka 5,1-11; vidi i Matej 4,18-22; Marko 1,16-20).

Andrija je uvijek na popisu kao jedan od prva četiri Isusova apostola. Iako on nije bio dio Isusovog najužeg kruga kao Petar, Ivan i Jakov, on je bio s njima od samog početka. 

VIDI OVO: Dvanaestorica apostola: Tko su bili Isusovi učenici?

Apostol Andrija - mučenička smrt
Mučenička smrt apostola Andrije; Foto: Mycatholic.life

Apostol Andrija je bio vrlo znatiželjna osoba

Andrija se spominje i kao osoba koja je pomogla nahraniti 5000 ljudi (uključujući žene i djecu). Andrija je onaj koji je pronašao dječaka s kruhom i ribom (Ivan 6,1-14). Iako on nije vidio kako će to pomoći nahraniti toliko mnoštvo, ipak je pokušao pronaći rješenje.

Činilo se da vjeruje da će Isus nešto moći učiniti s time. Ujedno je bio jako znatiželjan o Isusovom predviđanju uništenja hrana.

Petar, Jakov, Ivan i Andrija su pitali Isusa: „Reci nam kada će to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?“ (Marko 13,3-4). Isusov nam odgovor daje dubok uvid u kraj vremena, ali ujedno i ukazuje na Njegovu konačnu vladavinu i pobjedu nad svim zlom.  

VIDI OVO: Znate li na koji način su apostoli umrli?

Andrija – prvi evangelizator

Andrija je poznat kao jedan od prvih učenika koji su aktivno dovodili ljude Isusu, posebno pogane. U Ivanu 12,¸21-26 on i Filip su Isusu rekli o skupini Grka koji su Ga željeli vidjeti. Isus je odgovorio proročanstvom o Svom djelovanju na križu koje će donijeti spasenje Židovima i poganima koji svoju vjeru polože u Krista. 

Zapisi rane Crkve daju naslutiti da je Andrija služio kao misionar u dijelovima Euroazije uključujući Skitiju i Ahaju te u zajednicama oko Mrtvog mora.

Umro je mučeničkom smrću tako da je razapet na križ u obliku slova X jer se smatrao nedostojnim biti razapet na isti način kao i Krist. 

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org; Prijevod i obrada: Mislav U.

NAJNOVIJE!