Zašto je Isus Mesija
Foto: Pixabay

Vodi se mnogo debata na temu Isusa kao Mesije. Ljudi su iznijeli dokaze koji narušavaju istinitost tvrdnje da je Isus Mesija. Ovaj članak nije namijenjen stvaranju svađe ili napadanju nekih drugih tvrdnji o „Mesiji“, nego je namijenjen kao prezentacija dokaza napisanih u Bibliji, a koji su Isusa učinili pravim Mesijom.

Različita se značenja predaju riječi Mesija. Neki tvrde da to znači spasitelj, dok drugi smatraju da znači pomagač. Što god ljudi tvrdili da je značenje ove riječi, iz načina na koji ju Biblija koristi, možda će dati drugo značenje. Kako bi dali dokaze da je Isus Mesija, moramo pokazati što riječ „Mesija“ znači i odakle dolazi.

Riječ Mesija je u grčkom napisana kao Μεσσίας, što se može prepisati kao „Messaías“, a znači „pomazanik“. Mesija u Starom zavjetu jest titula koja je ista kao i ona koju je Isus koristio u Novom zavjetu.

VIDI OVO: Je li Ivan Krstitelj izgubio svoju vjeru u Isusa kao Mesiju (Matej 11,3; Luka 7,19)?

Krist je isto „Christos“ na grčkom što znači „Mesija“ ili „pomazanik“. To znači da je Isus Krist isto kao i Isus Mesija što znači da je Isus Pomazanik. Ivan 1,41: „On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik“.

Gledajući na sva značenja riječi Mesija, možemo vidjeti da su proroci izrekli proročanstva o dolasku Mesije, koja su se ispunila u Isusu Kristu. Sva ova proročanstva su dokaz da je Isus Mesija.

1. Rodit će Ga djevica

Bog je rekao Svojim prorocima da će postojati znak preko kojeg će se znati da će doći Mesija. Izaija 7,14: „Zato, sâm će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel“. Ovo je prvi dokaz da je Isus Mesija. Bog je obećao znak i taj znak će biti da će djevica zatrudnjeti i roditi Emanuela, što znači Bog s nama.

VIDI OVO: Zašto je Isusa morala roditi djevica?

Ispunjenje tog proročanstva vidimo u Mateju 1,21-23: „Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog“.

Ovo je bez sumnje Pomazanik. Ako ćemo nastaviti davati daljnje dokaze da je Isus Mesija, onda trebamo pogledati još jedno proročanstvo koje se ispunilo u Isusu.

2. Rođen je u Betlehemu

Prorok Mihej u Starom zavjetu nije samo govorio o rođenju Isusa Krista nego je dao i točnu lokaciju gdje će se On roditi. Spomenuo je Betlehem. Mihej 5,1: „A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.“ Ovo je proročanstvo sve tako razjasnilo da su svi mogli jasno razumjeti i biti uvjereni da je Isus Mesija o kojem je Mihej pričao jer je On zaista rođen u Betlehemu.

3. Bit će prorok

Ponovljeni zakon 18,15: „Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Jahve, Bog tvoj: njega slušajte“. Još je jedno proročanstvo o Mesiji koji dolazi kao prorok. Prorok je netko koji je poslan i pomazan od Boga da djeluje za Njega – Isus je bio taj pomazanik. No, ne zaboravimo značenje riječi Mesija. Pomazanje Isusovo potvrđeno je u Djelima 10,38: „kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao“.

VIDI OVO: Je li Isus ”slučajno” ispunio proročanstva iz Starog zavjeta?

Kada je riječ o Isusu kao proroku, možemo vidjeti da se u Novom zavjetu Isus nije odmah predstavljao kao prorok, nego su ga ljudi tako nazivali nakon što su čuli kako govori. Ivan 7,40-41: „Kad su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu: »Ovo je uistinu Prorok.« Drugi govorahu: »Ovo je Krist.« A bilo ih je i koji su pitali: »Pa zar Krist dolazi iz Galileje?“.

4. Biti će pribijen zbog grijeha ljudi

Izaija: 53,5: „Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše“. Tko je ovdje proboden za naše grijehe? Tko je ubijen zbog grijeha ljudi? To je Isus Krist. Čak je i Njegova smrt predviđena te se je i dogodila.

Izvor: Faithpot.com; Prijevod: Mislav U.