Tko je bio apostol Ivan?

Apostol Ivan je bio sin čovjeka koji se zvao Zebedej. Bio je jedan od najbližih Isusovih učenika i pisac je Evanđelja po Ivanu.

U Novome zavjetu postoje dva važna muškarca pod imenom Ivan; Ivan Krstitelj i apostol Ivan. Prvi je bio Isusov rođak koji je postavio scenu za Isusovu službu, pripremio ljude za dolazak Mesije. Drugi je bio jedan od Isusovih dvanaest učenika koji je pomogao u postavljanju temelja za biblijske spise koje će voditi vjernike do drugog Isusovog dolaska. 

Apostol Ivan i njegov brat Jakov bili su sinovi čovjeka koji se zvao Zebedej. Radili su kao ribari u Galileji zajedno sa Šimunom Petrom i vjerojatno njegovim bratom Andrijom. (Luka 5, 10) Andrija je bio učenik Ivana Krstitelja. (Ivan 1, 35-42)

Petar, Jakov i Ivan su možda isto to bili. Kada ih je Isus pozvao da Ga slijede oni su odmah ostavili svoje ribarske čamce i pridružili su Mu se. (Matej 4, 18-22; Marko 1, 16-20; Luka 5, 1-11) 

Apostol Ivan je bio među prvim Isusovim učenicima

Ivan je bio među prvim učenicima koji su slijedili Isusa i postao je dio Njegovog unutarnjeg kruga, zajedno sa Petrom i Jakovom. Trojica su išla sa Isusom kada je On uskrsnuo Jairovu kćer od mrtvih. (Marko 5, 35-43) Oni su također svjedočili iz prve ruke kada se Isus preobrazio i kada su se ukazali Mojsija i Ilija kako bi razgovarali s Njime na planini. (Matej 17, 1-9)

Osim toga, to su bili učenici koje je Isus držao najbliže sebi kada se molio u Getsemanskom vrtu, čekajući na svoje nadolazeće raspeće. (Matej 26, 37) U svojim posljednjim trenucima na križu, Isus je svoju majku povjerio Ivanu na brigu. (Ivan 19, 25-27) 

Apostol Ivan i njegov brat Jakov su dobili nadimak ”sinovi groma”

Isus je braći, Jakovu i Ivanu, dao nadimak ”sinovi groma”, možda zbog njihovih strastvenih osobnosti. Premda je njihov žar za služenju Isusu zasigurno vodio do velike službe, ponekad ih je odveo u pogrešnom smjeru. Ponekad je žar nastao zbog ponosa, a ne zbog poniznosti.

Jednom je Ivan prekorio čovjeka zbog istjerivanja demona, jer čovjek nije bio dio Dvanaestorice (Luka 9, 49; Marko 9, 38-41). Isus mu je rekao: „Ne zaustavljaj ga, jer onaj tko nije protiv nas, za nas je“. (Luka 9, 50)

Kasnije, Ivan i Jakov su željeli zazvati oganj s neba na skupinu Samarijanaca koji nisu željeli prihvatiti Isusa. (Luka 9, 51-56) No Isus ih je prekorio. Jakov i Ivan, preko svoje majke, zatražili su da budu s Isusove lijeve i desne strane kada Isus dođe u svoje Kraljevstvo. Željeli su biti uzdignuti, a da nisu razumjeli sve ono što će trebati kako bi mogli slijediti Isusa do završetka. (Matej 20, 20-27; Marko 10, 35-45) 

Apostol Ivan je bio jedan od stupova prve Crkve

Nakon Isusove smrti, apostol Ivan je bio jedan od stupova prve Crkve, kao i svi apostoli. Vidimo Ivana u ključnome trenutku zajedno s Petrom nekoliko puta u knjizi Djela apostolskih, na primjer kada je iscijelio bogalja prosjaka ispred hrama, zbog čega je bio uhićen, (Djela 3, 4) kada je išao u Samariju kako bi se molio da vjernici ondje dobiju Duha svetoga. (Djela 8, 14)

Ivanov brat Jakov bio je prvi od Dvanaestorice koji će biti mučen. (Djela 12, 1-2) Kasnije u svome životu, apostol Ivan je napisao pet knjiga kao dio Novoga zavjeta: Ivanovo evanđelje, 1., 2. i 3. poslanicu i Otkrivenje. Sve to napisano je negdje između 80. i 98. godine. 

Apostol Ivan je pisac Evanđelja po Ivanu

Apostol Ivan u Evanđelju po Ivanu ne piše o sebi u prvome licu, ništa više od onoga kako radi pisac. (Ivan 20, 30-31; 21, 24-25) Ivan o sebi govori kao o ”onome kojeg je Isus volio” (Ivan 13, 23; 20, 2; 21, 7; 20)

Ivanovo je evanđelje bilo napisano godinama nakon ostalih evanđelja i ima drugačiji stil. Ono sadrži neke stvari koje se ne mogu pronaći niti u jednom od ostalih evanđelja i izgleda da je njegova glavna svrha prikazivanje Isusa kao božanstva, umjesto kronološkog prikazivanja Isusovog života. (Ivan 20, 30-31) 

Ivanovo evanđelje, 1., 2. i 3. Ivanova poslanica svoj naglasak imaju na istini i ljubavi. U stvari, Ivan je ponekad znan kao ”apostol ljubavi”. Njegovo uvjerenje da ga je Isus volio, kao i njegovi različiti diskursi o ljubavi, posebice u 1. poslanici, pomogli su mu da zadobije taj nadimak. 

Što je Ivan htio poručiti čitateljima svog Evanđelja?

Ivan je želio da njegovi čitatelji znaju istinu koju je Isus naučavao i da budu u mogućnosti identificirati lažne proroke koji ih pokušavaju prevariti. Ivan je također želi od čitatelja da razumiju grešno stanje njihovih duša i Isusovu žrtvu, zahvaljujući kojoj imaju pristup vječnome životu.

Apostol Ivan je prikazivao intiman ljubavni odnos kojeg Isus želi imati sa svakim čovjekom. Kroz svoja osobna iskustva sa Isusom, Ivan je znao da se istina treba dijeliti kako bi bila učinkovita. (Ivan 1, 14; Efežanima 4, 15) Istina sama po sebi može zvučati arogantno, no ljubav sama po sebi je samo sentiment. Zajedno, istina i ljubav mogu promijeniti srce.

Apostol Ivan je pisac poslanica i Otkrivenja

Ivan je ohrabrivao svoje čitatelje na slijed Isusovih koraka „Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću. Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom“. (1. Ivanova 3, 16-18) Pisao je kako bi njegovi čitatelji imali pouzdanje u spasenje po Isusu Kristu. (1. Ivanova 5, 13)

Upozorio je svoje čitatelje o lažnim učiteljima. (1. Ivanova 2, 18-27; 4, 1-6; 2. Ivanova 1, 7-12) Govorio im je: „Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni. Dječice, klonite se idola“! (1. Ivanova 5, 20-21) 

U Otkrivenju je pisao o događajima posljednjeg vremena

Otkrivenje je bilo napisano kada je Ivan imao vizije o budućnosti, dok je bio izgnan na otok Patmos i dok je živio sam u špilji. Otkrivenje govori o sudu u posljednja vremena, Antikristu i o Isusovom pobjedničkom povratku.

Ono također govori o Isusovom tisućegodišnjem vladanju na Zemlji dok je Sotona vezan u Bezdanu, nakon čega Bog otpušta Sotonu, a svi narodu kreću u rat protiv Boga. No vatra se spušta sa nebesa i proždrije ih. (Otkrivenje 20, 7-9)

Sotona je bačen u Ognjeno jezero, zajedno sa Antikristom i Lažnim prorokom. (Otkrivenje 20, 10) Nakon toga bi suđeno mrtvima. (Otkrivenje 20, 11-15) Bog stvara novi raj i Novu Zemlju, gdje će svi oni koji su svoju vjeru položili u Isusa Krista živjeti i gdje će Bog živjeti s njima. (Otkrivenje 21-22) 

Apostol Ivan jedini nije umro mučeničkom smrću

Ivan je bio jedini apostol koji nije bio mučen i koji je umro prirodnom smrću. Čak i nakon izdržavanja smrti svoje braće apostola i agonije samačkog života u progonstvu, Ivan nikada iz vida nije izgubio Isusovo obećanje.

U posljednjim riječima Otkrivenja, Ivan je zapisao: „Svjedok za sve ovo govori: “Da, dolazim ubrzo!” Amen! Dođi, Gospodine Isuse“! (Otkrivenje 22, 20) Od Ivana možemo naučiti žar za Gospodinom, važnost istine, sigurnost u Kristovu ljubav prema nama i nadu u Isusov povratak. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.

NAJNOVIJE!