NaslovnicaBiblijske ličnostiBat-Šeba u Bibliji: Tko je bila ta žena?

Bat-Šeba u Bibliji: Tko je bila ta žena?

Bat-Šeba u Bibliji je bila žena vojskovođe Urije Hetita koju je kralj David promatrao dok se kupala te ju je uzeo za svoju ženu.

Ime Bat-Šebe prvi se puta spominje u Bibliji u 2. Samuelovoj 11, 3. Čovjek koga je kralj David poslao kako bi saznao više o njoj opisao ju je kao ”Bat-Šebu, kćer Eliama i ženu Urije, Hetita”. (2. Samuelova 11, 3)

Prethodni stih opisuje da je kralj bio na trijemu dok se ona kupala te ju je ugledao. Nakon toga, kraljevi glasnici došli su u njen dom i odveli su je u palaču.

Zbog čega je Bat-Šeba bila odvedena?

Suprug Bat-Šebe, jedan od kraljevih ”snažnih ljudi”, bio je na bojištu. Moguće je da je ona pomislila kako je kralj David htio razgovarati s njom o njezinom mužu, Uriji. Možda je bio ranjen. Možda joj je kralj želio priopćiti vijesti o njezinom ocu Eliamu, koji je također bio jedan od kraljevih ”snažnih ljudi”. Mogla je pomisliti da se radi o njezinom djedu Antiofielu, jednom od Davidovih glavnih savjetnika. Zasigurno ju je zato pozvao, jer je brinula za njih.

Ako je o tome razmišljala, nažalost bila je u krivu.

Zašto se Bat-Šeba ondje kupala i što se zaista dogodilo?

David je poslao glasnike neka je dovedu u palaču kako bi mogao spavati s njom, jer ju je promatrao kako se kupa i opazio je kako je bila ”vrlo lijepa”. (2. Samuelova 11, 2)

Njezino kupanje nije bilo svakodnevno kupanje, nego drugačije. Bat-Šebi je nedavno prošao mjesečni ciklus, nakon čega je obavljala obredno pranje, kako bi se ”oprala od nečistoće”. (2. Samuelova 11, 4) Neki nalažu da je Bat-Šeba zavodila Davida tako što se kupala ondje gdje ju je mogao opaziti. No, ona je obrednim pranjem samo slijedila Mojsijev zakon.

Je li kralj David silovao Bat-Šebu?

Neki tvrde da je Bat-Šeba dragovoljno sudjelovala u činu.

„Možda iz odanosti junaku Staroga zavjeta, suvremeni evangelici često o ovoj priči govore kao o ružnoj aferi, koja je, iako je bila strašna i grješna, bila manje grješna od grijeha silovanja“, tvrdi The Gospel Coalition.

No Biblija govori da je David poslao glasnike, koji su ju ”odveli”. Ova riječi na originalnom hebrejskom znači zarobiti, nasilno odvesti, itd. Bat-Šeba je živjela u vremenu kada se na žene gledalo kao na vlasništvo. Nije imala prava odupirati se kralju. Čak ni onda kada bi bila odvedena iz svoga doma. Niti kada je on želio imati spolne odnose s njom. Ni kada je nakon toga bila poslana u svoj dom.

VIDI OVO: Zašto je Bog smrću kaznio Davidovo i Bat-Šebino nevino dijete?

Bat-Šeba kupanje
Foto: Wikipedia

Bat-Šeba je bila žena koja je puno propatila

Bat-Šeba je patila zbog gubitka svoga supruga.

Kada je Bat-Šeba otkrila da je trudna, poslala je glasnike kralju, u panici. Nedugo nakon toga, stigla je vijest o pogibiji Urije. Nejasno je je li Bat-Šeba znala da je David uredio pogibiju njezinog supruga ili ne. No bez obzira na sve, njezin suprug je bio mrtav, a ona je sada bila trudna udovica.

Tugovanje nakon smrti njezinog supruga vjerojatno je pojačano divljanjem njezinih hormona, od trudnoće. U svome užasnutom stanju, kralj David ju je ponovno uzeo, ovoga puta kao ženu. Nije postojalo dokaza da je imala izbor. Njezin život, kakvog je poznavala prije obrednog pranja, zauvijek je završio.

Patila je zbog gubitka novorođenčeta.

Nakon što se Bat-Šeba preselila kod kralja, možda je pomislila da će to značiti završetak njezine tuge. No nažalost, nije. Njezino novorođeno dijete umrlo je sedam dana nakon što je prorok Natan prekorio kralja Davida. (2. Samuelova 12, 1-23) Znamo iz 2. Samuelove 12, 14 da je David znao zbog čega je dječačić preminuo. Je li Bat-Šeba to znala? Biblija nam to ne kaže. Ako je znala da se to dogodilo zbog Davidovog grijeha, zbog toga što je Bog njega držao odgovornim, kako se zbog toga mogla osjećati?

Bog je otkupio bol Bat-Šebe

Bog je Bat-Šebi dao sina, Salomona.

Idući stih, nakon smrti njezinog djeteta, pokriva devetomjesečno razdoblje.

„Potom David utješi svoju ženu Bat-Šebu. Dođe k njoj i leže s njom. Ona zatrudnje i rodi sina komu nadjenu ime Salomon. Jer je bio mio Jahvi.“ (2. Samuelova 12, 24) Davidova djela možda isprva nisu Bat-Šebi izgledali kao utjeha. No možda joj je želio dati ono što je nedavno izgubila. Na hebrejskom, riječ ”utješila” znači žaliti, pokazati sažaljenje, pokajati se i osvetiti.

Ne samo da je rodila drugog sina, nego je sam Bog toliko volio to dijete da je rekao proroku Natanu neka ga imenuje Jedidija, što znači ”voljen od Gospodina”. Bat-Šeba je dobila ono što bi danas mnogi nazivali ”djetetom utjehe”.

Bog je Bat-Šebu uključio u Kristovu lozu.

U Kristovom rodoslovlju postoji pet žena. Bat-Šeba je jedna od njih, no samo je ona bez imena: „Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona.“ (Matej 1, 6) Za njezinog sina, kojeg je Bog imenovao kao Jedidija, no koji je poznat kao Salomon, pretpostavlja se da je bio kralj Lemuel, pisac Mudrih izreka 31. Ako je kralj Salomon bio kralj Lemuel, to bi značilo da je Bat-Šeba žena iz Izreka 31.

Čak i ako Bat-Šebi nije pokazana čast u Izrekama 31, njezin sin, kralj, odao joj je poštovanje, kao što je detaljno opisano u 1. Kraljevima 2, 19: „Kada dakle uđe Bat-Šeba kralju Salomonu da govori o Adoniji, ustade kralj i pođe joj u susret, pokloni se pred njom, zatim sjede na svoje prijestolje i zapovjedi te namjestiše sjedalicu za kraljicu majku, i ona mu sjede s desne strane.“

Bat-Šeba je bila žena koja je puno propatila, ali je izašla kao pobjednica.

Autorica: Danielle Bernock; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com