Kralj David uručuje pismo Uriji Hetitu; Foto: Pieter Lastman/Wikipedia.org

Urija Hetit bio je jedan od Davidovih „junaka“ ili elitnih ratnika, skupine muškaraca koji su se izdvajali postignućima na bojnom polju (2. Samuelova 23,8-39).

No, Urija je najbolje poznat kao muškarac čije je ubojstvo David zapovjedio da prekrije činjenicu da je David napravio dijete Urijinoj supruzi, Bat Šebi (2. Samuelova 11-12). 

Urija je bio poznat kao „Hetit“ te je očito bio odan Davidu i Izraelcima umjesto da se identificirao sa svojim ljudima koji su bili neprijatelji Izraela. Kako bi bio prozvan „Davidovim junakom“, muškarac je morao pokazati iznimnu sposobnost i odanost u bitci.

Urija Hetit je bio hrabar i pouzdan ratnik

Možemo pretpostaviti da je Urija bio snažan, hrabar i pouzdan ratnik u borbi. Njegova supruga Bat Šeba bila je „kći Eliamova“ (2. Samuelova 11,3), još jednog Davidova junaka (2. Samuelova 11,3). Urija je vjerojatno bio poštovan čovjek među svojim kolegama ratnicima da uspije dobiti ruku Eliamove kćeri. 

Dok su Urija i Izraelci bili u borbi, David je ostao u Jeruzalemu gdje je ugledao Bat Šebu i poželio ju za sebe. „Nato David posla glasnika da je dovedu k njemu. Kad je došla, leže on s njom, upravo kad se bila očistila od svoje nečistoće. Zatim se ona vrati svojoj kući“ (2. Samuelova 11,4).

Nakon što je otkrio da je ona začela nakon njihovog susreta, David je smislio plan da vrati Uriju kući iz bitke i vrati ga ženi da se povjeruje da je beba zapravo Urijina. 

Kada je pozvan, Urija je poslušno napustio bojno polje i javio se Davidu u Jeruzalemu gdje mu je dao izvještaj o napretku u ratu. David je tada poslao Uriju kući njegovoj ženi s osobnim poklonom. No, Urija je osjećao takvu odanost prema svojim kolegama vojnicima da je odbio uživati u blagodatima svog doma dok je vojska trpjela teškoće rata.

Slijedeći dan je David navodio Uriju da se napije, nadajući se da će pijanstvo oslabiti Urijin osjećaj moralnosti. No, čak i u svom pijanstvu Urija „svojoj kući nije otišao“ (2. Samuelova 11,13). Njegova predanost onome što je smatrao pravom stvari bila je snažan kontrast Davidovoj volji da se preda grijehu čak i bez kakvih olakotnih okolnosti. 

David je naredio Urijino ubojstvo

Kada je David uočio da mu plan nije upalio, on je odlučio ubiti Uriju u bitci da može oženiti Bat Šebu i učiniti njezinu trudnoću legitimnom. David je napisao upute vojnom zapovjedniku da stavi Uriju „naprijed, gdje je najžešći boj, pa uzmaknite iza njega: neka bude pogođen i neka pogine!“ (2. Samuelova 11,15). Činjenica da je David trebao da se cijela vojska makne od Urije još jednom pokazuje koliko je snažan ratnik on bio, da ga se mora napustiti usred najteže borbe da bi se osigurala njegova smrt. Ironično, ali David je pismo, koje je nalagalo Urijinu smrt, dao Uriji. Urije je bio pouzdan i iskren muškarac jer je nosio to pismo, neotvoreno, svom zapovjedniku. Urije je tada poslušno i hrabro slijedio zapovjednikove zapovijedi te je umro u bitci (2. Samuelova 11,16-17).  

David je tada ispunio svoj plan te je oženio Bat Šebu. „A kad je prošlo vrijeme žalosti, posla David po nju i uze je u svoj dvor, i ona mu posta ženom. I rodi mu sina. Ali djelo koje učini David bijaše zlo u očima Jahvinim. Jahve posla proroka Natana k Davidu“ (2. Samuelova 11,27, 12,1).

Natan je suočio Davida s tim grijesima tako što mu je ispričao priču o muškarcu koji je uzeo janje od siromaha koje mu je bilo „kao kći“ (2. Samuelova 12,3) da pripremi hranu za putnika umjesto da je ubio janje iz svog stada. David se razljutio na bogataša iz te priče govoreći da je on „smrt … zaslužio“ (2. Samuelova 12,5). Natan je odgovorio: „Ti si taj čovjek“ (2 Samuel 12,7). Tada je podijelio s Davidom što je Gospodin rekao o darovima koje je On dao Davidu, o Davidovim grijesima i njihovim posljedicama (2. Samuelova 12,1-15).

David je priznao svoje grijehe te se pokajao (2. Samuelova 12,13; Psalam 51). No, negativne su posljedice ostale, uključujući smrt sina kojeg je Bat Šeba začela i nastavak razdora i nasilja unutar Davidovog kućanstva (2. Samuelova 12,10-12; 14,23). 

Urija Hetit je počasno spomenut u Isusovom rodoslovlju

Unatoč Davidovom zastranjivanju u preljubništvu i ubojstvu, Biblija sažima njegov život govoreći: „Jer je David činio sve što je pravo u očima Jahvinim i za svega svoga života nije odstupio ni od čega što mu je zapovjedio, osim onog što je učinio Uriji Hetitu“ (1. Kraljevima 15,5). Bog je obećao da će vladajući Mesija doći kroz Davidove potomke (2. Samuelova 7,16), a to je obećanje preneseno na Davidova i Bat Šebina idućeg sina, Salomona (2. Samuelova 7,12-15; 12,24-25). U rodoslovlju Isusa zapisanog u Mateju 1,6 navedeni potomci uključuju: „Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona.“ I iako on nije genetski povezan s Mesijom, Urija Hetit je ipak počasno spomenut u Isusovom rodoslovlju.

Uzevši u obzir njegovu ljubav i odanost izraelskom narodu, njegovu hrabrost i čvrst karakter, lako je vidjeti zašto je Uriji dana takva čast. 

Izvor: Thecompellingtruth.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: