Obraćenje možemo nazvati činom kojim se od grijeha odvraćamo Gospodinu Isusu Kristu tražeći oproštenje grijeha. Posljedica toga je spasenje od grijeha i oslobođenje od kazne za grijehe.

Riječ koja je prevedena kao obraćenje znači ”okrenuti se”, ”potpuno se odvratiti”. To odvraćanje predstavlja više od jednostavne promjene uma, stavova i morala. Ono obuhvaća svaki dio čovjekova bića; njegove želje, način života, volju, duh i shvaćanje života. Ta promjena je potpuna duhovna promjena. Činom obraćenja on je, prema Ivanu 5,24, ”prešao iz smrti u život”.

Duhovna promjena koja proizvodi obraćenje Isusu Kristu nije istovjetna ostalim vrstama obraćenja. Na primjer, mogu biti obraćen na drugačije shvaćanje politike ili religije ili etike, a da nikad ne učinim potpuno predanje koje se traži od čovjeka koji je mrtav grijehu ali živ Bogu (Rimljanima 6,1-14). Pavao objašnjava ovu korijenitu promjenu kršćanskog obraćenja opažajući da kad je netko ”u Kristu, novo je stvorenje; staro je prošlo i sve je novo postalo!” (2 Korinćanima 5,17).

Tri važna koraka ka obraćenju su:

  1. Čovjek mora ozbiljno razmisliti i uočiti pogreške svog načina života. Ovo je vrlo važan pripremni korak jer neće osjećati potrebu za obraćenjem dok se ne uvidi i prizna potreba za promjenom.
  1. Mora se odlučno okrenuti Bogu. Taj korak zahtijeva djelovanje.
  1. U to mora biti uključena poslušnost jer obraćenje znači promijenjeni život.

Autor: David D. Duncan, prema poglavlju iz knjige ”Živi u Kristu” (Izvori – ICI, Osijek)