Što Biblija govori o Sotoni i zlim duhovima?

Sotona i njegovi demoni (zli duhovi) su stvarni. Oni su pali anđeli koje Bog dopušta da iskušavaju, gnjave i kontroliraju umove ljudi.

Postoji toliko mnogo zla koja ljude danas zanima. Vampiri, zombiji i smrt tema su mnogih televizijskih programa, filmova i knjiga. Vještice i čarobnjaštvo su poželjni, a potraga za zlim duhovima koji opsjedaju kuće postaje pomama. Mnogima je ovo zlo nešto dobro – privlače ih takve emisije, knjige i rituali. Čak i neki koji sebe nazivaju kršćanima zahvaćeni su time. Dakle, što Biblija kaže o tim zlim duhovima i njihovom vođi, Sotoni?

Izaija 5,20: „Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom; koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu; koji od gorkoga prave slatko, a od slatkoga gorko!“

Sotona je stvaran

Postanak 3,14: „Nato GOSPOD, Bog, reče zmiji: Kad si to učinila, prokleta bila među svom živinčadi i među svom zvjeradi poljskom! Po trbuhu ćeš svojemu puzati i prašinu jesti sve dane života svojega!“

Job 1,6: „I dogodi se da jednoga dana sinovi Božji dođoše da stanu pred GOSPODA, a među njima dođe i Sotona.“

  1. Korinćanima 11,14: „Nije ni čudo! Ta sȃm Sotona pretvara se u anđela svjetlosti.“

Otkrivenje 9,11: „I imaju nad sobom kralja, anđela bezdana: hebrejski mu ime Abadon, a na grčkom ima ime Apolion.“

Otkrivenje 20,2-3: „I uhvati Zmaja, staru zmiju, to jest Đavla i Sotonu, i okova ga za tisuću godina. I baci ga u bezdan i zatvori ga i zapečati nad njim da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. A nakon toga treba biti odriješen za malo vremena.“

Otkrivenje 20,7-8: „A kad se navrši tisuću godina, Sotona će biti pušten iz tamnice svoje, te će izaći da zavede narode s četiriju krajeva zemlje, Goga i Magoga, i skupi ih za boj. Njih će brojem biti kao pijeska morskoga.“

Bog dopušta Sotoni da nanosi bol i protivi se pravednicima

Postanak 3,4-5: „Nato zmija reče ženi: Zasigurno nećete umrijeti! Nego zna Bog da će vam se u dan kad budete s njega jeli otvoriti oči, i bit ćete kao bogovi spoznavši dobro i zlo.“

Job 1,12: „Tada GOSPOD reče Sotoni: ‘Evo, sve što ima u tvojoj je ruci; samo na njega ruku svoju ne diži.’ I Sotona ode ispred lica GOSPODNJEGA.“

Zaharija 3,1: „Potom mi pokaza Jošuu, velikoga svećenika, koji stajaše pred anđelom GOSPODNJIM, i Sotonu, koji mu stajaše zdesna da mu se suprotstavi.“

Luka 4,6: „I reče mu đavao: Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer je meni predana i dajem je komu god hoću.“

Efežanima 6,12: „Jer nije nam boriti se protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.“

1. Petrova 5,8-9: „Budite trijezni, bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oduprite mu se čvrsti u vjeri, znajući da iste patnje podnose vaša braća po svijetu.“

Sotona iskušava i gnjavi sve

  1. Ljetopisa 21,1: „Tada Sotona ustade na Izraela i nahuška Davida da prebroji Izraela.

Matej 13,19: „Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je posijano u srcu. To je onaj posijan uz put.

Djela 26,18: „Da im otvoriš oči pa se obrate od tame k svjetlu i od vlasti Sotonine k Bogu, da bi primili oproštenje grijeha i baštinu među onima koji su se posvetili vjerom u mene.“

2. Korinćanima 11,3: „No bojim se da se — kao što zmija zavede Evu svojim lukavstvom — tako ne pokvare misli vaše i odvrate od prostodušnosti koja je u Kristu.“

2. Korinćanima 4,3-4: „Ako li je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog ovoga svijeta zaslijepi umove nevjerničke da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.“

Na kraju su Sotona i njegovi zli demoni uništeni

Ivan 12,30-31: „Odgovori Isus i reče: Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu. Sada će vladar ovoga svijeta biti izbačen van.“

Ivan 14,30: „Neću više s vama mnogo govoriti jer dolazi vladar ovoga svijeta, a on u meni nema ništa.“

2. Solunjanima 2,8-10: „I tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin zatrti dahom usta svojih i uništiti pojavkom dolaska svojega; njega, čiji je dolazak po djelovanju Sotone sa svom silom i znacima i lažnim čudesima, i sa svim nepravednim zavaravanjem u onima koji propadaju jer nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se spasili.“

1. Ivanova 3,8: „Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Radi toga se pojavi Sin Božji — da razori djela đavlova.“

Zaključne misli

Sotona i njegovi demoni (zli duhovi) su stvarni. Oni su pali anđeli koje Bog dopušta da iskušavaju, gnjave i kontroliraju umove ljudi. Izlažući se sotonskim i zlim programima, knjigama, igricama i ritualima pozivamo te demone u naše živote. Zbog toga se trebamo suzdržati od takvih stvari. Ali jedina prava obrana koju imamo protiv tih zlih duhova jest da Duh Sveti prebiva u nama, a to se postiže u trenutku kada povjerujemo u ono što je Isus učinio i za nas osobno pobijedio grijeh. Duh Sveti je veći od bilo koje druge sile na zemlji ili u zraku (1. Ivanova 4,4). I štiti nas od đavoljeg lukavstva.

Autorica: Pamela Rose Williams; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com