4 biblijska obećanja koja će vam pomoći kada život postane težak

Ovo su četiri biblijska obećanja koja treba zapamtiti kada vam život postane stvarno težak.

Niste sami

Jeste li se ikada osjećali kao da ste sami u vašoj patnji? Pavao nas podsjeća da nismo sami kad piše: „nego se u svemu preporučujemo kao služnici Božji: velikom postojanošću, nevoljama, potrebama, tjeskobama, udarcima, tamnicama, bunama, trudom, bdijenjima, postovima, čistoćom, spoznajom, strpljivošću, dobrostivošću, Duhom Svetim, ljubavlju neprijetvornom, riječju istine, silom Božjom, oružjem pravednosti zdesna i slijeva, slavom i sramotom, zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti“ (2. Korinćanima 6,4-8).

Ako čitate Hebrejima 11, možete vidjeti da vjernik može očekivati patnju budući da su u prošlosti neki vjernici „stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenje da bi zadobili bolje uskrsnuće. Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, čak i okove i tamnicu.

Kamenovani, raspiljeni, iskušavani, ubijeni oštricom mača; potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani — svijet ih ne bijaše dostojan — lutali po pustinjama i gorama i špiljama i jazbinama zemaljskim“ (Hebrejima 11,35-38).

Suosjećanje i milosrđe

Jeste li čuli za izraz „bijeda voli imati društvo“? Rana crkva je bila u dobrom društvu poznatom po patnji, stoga je Jakov napisao: „Za uzor podnošenja nedaća i strpljivosti uzmite, braćo moja, proroke koji su progovorili u ime Gospodnje. Evo, blaženima zovemo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu čuste i okončanje koje dade Gospodin vidjeste, jer samilostan je Gospodin i milosrdan!“ (Jakovljeva 5,10-11). Rekao je da patnja nikada nije uzaludna, i na kraju, „milosrdan je i milostiv Gospod“… „ne postupa s nama po grijesima našim i ne uzvraća nam po našim bezakonjima“ (Psalam 103,8.10).

Sjetite se tko je Bog

Lako je osjećati se izolirano i kao da je Bog daleko od vas, ali kad počnemo stavljati naglasak na ono što osjećamo u vezi toga tko je Bog, previše se pouzdajemo u osjećaje, a premalo u Božju Riječ.

Osjećaji su subjektivni i podložni pogrešci. Božja Riječ je uvijek istinita, i to objektivno istinita, bez obzira što netko mislio o tome. Možete misliti da je 2 + 2 = 5, ali vaš subjektivni sud je pogrešan; objektivna je istina da je 2 + 2 = 4. Kada se osjećate kao da ste sami, zapitajte se je li ovaj stih u krivu: „Neću te zapustiti niti ću te ostaviti“ (Hebrejima 13,5).

Je li to istina, čak i ako nemate osjećaj da jest? Da, zato što ono što osjećate ne mijenja ono što je istina. Zapamtite to, baš kao što je Bog rekao Jošui, kaže i vama: „Nisam li ti zapovjedio? Budi jak i odvažan! Ne boj se i ne strahuj, jer kamo god pođeš, s tobom je Gospod, Bog tvoj“ (Jošua 1,9).

Bog o sebi kaže: „Jer ja, Gospod, ne mijenjam se“ (Malahija 3,6) i „Bog nije čovjek da bi slagao ni sin čovječji da bi zažalio. Što rekne, zar ne učini? I što kaže, zar ne izvrši“ (Brojevi 23,19)? Pročitajte Ivan 3,16 – to je istina.

Ojačani u borbi

Jeste li znali da stabla ne rastu najbrže za vrijeme mirnog vjetra ili blage kiše ili čak nakon gnojidbe? Stabla najbrže rastu u olujama. Postaju snažnija zato što snažni vjetrovi trgaju stare, trule grane. Snažni vjetrovi uzrokuju ubrzani tempo rasta dok se stabla odupiru sili vjetra. Botaničari kažu da stabla koja žive bez ikakvog otpora prema vjetru postaju sva slabija. Grane će se odlomiti pod svojom vlastitom težinom i stablo će naposljetku uvenuti. Kad leptir ne bi prolazio kroz borbu kako bi izašao iz čahure, uginuo bi.

Zaključak

Možemo postati snažniji u našim borbama ili će naša vjera oslabiti. Možemo tješiti druge istom utjehom kojom smo utješeni (2. Korinćanima 1,4) ili nećemo moći pružiti utjehu kada smo u blizini drugih. Patnja nas drži da ovisimo o Bogu. Drži nas poniznima. Čini da žudimo za kraljevstvom. Kada život postane težak, uđite u Riječ, jer Riječ ima moć i da vas spasi i moć da vas utješi kada život postane težak.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.

PROČITAJTE JOŠ: