Kraj svijeta: Što Biblija govori o njemu?

Kraj svijeta je kulminacija niza događaja na kraju vremena. Što je ”kraj svijeta” i što Biblija govori o njemu? Kakav će to događaj biti? Hoće li Bog tada uništiti sve što je stvorio?

Događaj koji se obično naziva „kraj svijeta“ opisan je u 2. Petrovoj 3,10: „Ali će doći dan Gospodnji kao lopov; u taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom, počela će se u ognju rastopiti, a zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći.“

Kraj svijeta je kulminacija niza događaja koji se nazivaju „dan Gospodnji“, vrijeme kada će Bog intervenirati u ljudsku povijest u svrhu suda. U to vrijeme, Bog će uništiti sve što je stvorio: „nebo i zemlju“ (Postanak 1,1).

Vrijeme je toga događaja, prema većini biblijskih teologa, na kraju tisućugodišnjeg razdoblja koje se zove Milenij.

PROČITAJTE: 10 sigurnih znakova posljednjeg vremena

Tijekom tih 1000 godina Krist će vladati na zemlji kao Kralj u Jeruzalemu, sjedeći na Davidovom prijestolju (Luka 1,32-33) i vladat će u miru ali sa „željeznim žezlom“ (Otkrivenje 19,15).

Na kraju 1000 godina, Sotona će biti pušten, ponovno poražen i onda bačen u ognjeno jezero (Otkrivenje 20,7-10). Potom, nakon Božjeg konačnog suda, dogodit će se smak svijeta opisan u 2. Petrovoj 3,10.

Kraj svijeta prema Bibliji

Biblija o tome događaju kaže sljedeće:

Kao prvo, taj će događaj biti kataklizmičan u svome obimu. „Nebesa“ se odnose na fizički svemir – zvijezde, planete i galaksije – koji će progutati neka vrsta ogromne eksplozije, vjerojatno nuklearne ili atomske reakcije koja će progutati i uništiti svu materiju kakvu poznajemo.

Svi elementi od kojih je svemir sačinjen rastopit će se u „ognju“ (2. Petrova 3,12). To će biti i bučan događaj, koji se u raznim engleskim prijevodima opisuje kao „rika“ (NIV), „velika buka“ (KJV), „glasan šum“ (CEV), te „gromoglasan udar“ (AMP). Neće biti nikakve sumnje što se događa. Svi će to vidjeti i čuti jer također čitamo da „zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći“.

Zatim će Bog stvoriti ”novo nebo i novu zemlju (Otkrivenje 21,1), koji podrazumijevaju „Novi Jeruzalem“ (s. 2), glavni grad neba, mjesto savršene svetosti, koji će sići s neba na novu zemlju. To je grad gdje će sveti – oni čija su imena zapisana u „Janjetovoj knjizi života“ (Otkrivenje 13,8)—zauvijek živjeti. Petar to novo stvorenje naziva mjestom „gdje prebiva pravednost“ (2. Petrova 3,13).

PROČITAJTE: 7 biblijskih poglavlja o posljednjim vremenima o kojima se rijetko propovijeda

Kako živjeti u iščekivanju kraja svijeta?

Vjerojatno najvažniji dio Petrova opisa toga dana nalazimo u njegovu pitanju u stihovima 11-12: „Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božjega“.

Kršćani znaju što će se dogoditi, i zato bi trebali živjeti na način koji odražava to razumijevanje. Ovaj život prolazi, i zato trebamo usmjeriti naš pogled prema novomu nebu i novoj zemlji koji dolaze.

Naši „sveti i pobožni“ životi trebali bi biti svjedočanstvo onima koji ne poznaju Spasitelja, a trebali bismo i drugima kazivati o njemu, da pobjegnu strašnoj sudbini koja čeka one koji ga odbacuju. Nestrpljivo čekamo Božjega „Sina s nebesa, koga uskrisi od mrtvih – Isusa, našega osloboditelja od srdžbe koja će doći“ (1. Solunjanima 1,10).

Izvor: Gotquestions.org

NAJNOVIJE!