13 biblijskih citata o brizi za životinje

Životinje su Božja stvorenja. Bog ih je stvorio iz svoga zadovoljstva i postavio je čovjeka neka vlada nad njima. U nastavku slijedi 13 biblijskih citata koji nam govore kako se na ispravan način brinuti o životinjama koje je Bog stvorio. 

Uvijek nam na umu treba biti zaštita životinja, a ne iskorištavanje. Kada štitimo životinje, činimo dobro, jer smo poslušni Bogu i Njegovoj Riječi. Moramo čuvati živote životinja, koje je Bog stvorio za naše vlastito dobro. 

Ponovljeni zakon 25, 4: „Ne zavezuj usta volu kad vrše.“ 

Izreke 12, 10: „Pravednik pazi i na život svog živinčeta, dok je opakomu srce okrutno.“ 

Izreke 27, 23: „Brižno pazi na stoku svoju i srcem se brini o stadima.“ 

Postanak 1, 26: „I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!“ 

Luka 14, 5: „A njima reče: “Ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga brže bolje izvući i u dan subotnji?“ 

Matej 10, 29: „Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega.“ 

Job 12, 7: „Ali pitaj zvijeri, i poučit će te; ptice nebeske pitaj, i razjasnit će ti.“ 

Izaija 40, 11: „Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice.“ 

Psalam 50, 10-11: „Jer je moja svaka zvijer u šumi i stoka na planinama na tisuće. Poznam svaku pticu na gorama; što se kreće u polju, moja je svojina.“ 

VIDI OVO: Životinjske žrtve u Starom zavjetu: Zašto su postojale?

Postanak 2, 15: „Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.“ 

Ponovljeni zakon 22, 10: „Ne upreži u plug vola i magarca zajedno.“ 

Matej 6, 26-30: „Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?“ 

Ezekiel 34, 11: „Jer ovako govori Jahve Gospodin: `Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti!“ 

Autor: Kenneth Dennis; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Faithpot.com