Mnogo se prašine podiglo zbog otkrivanja takozvanih šifri u Bibliji, otkrivenih unutar Starog zavjeta. 1958. je neki rabin otkrio neke neuobičajene mustre u knjizi Postanka.

Povjerovao je u postojanje tajnih poruka skrivenih u Bibliji. 1988. matematičar Eliyahu Ripps s Hebrejskog sveučilišta, promatrajući tvrdnje starog rabina ozbiljno, učitao je cijeli tekst Starog zavjeta u računalo. Zajedno sa svojim timom razvio je metodu analize, kojim bi prolazio cijeli tekst Biblije u potrazi za skrivenim šiframa Tore.

Razvijeni jednostavni algoritam su nazvali Ekvidistantno sekvencioniranje slova – Equidistant Letter Sequencing (ELS). To je najprije dovelo do utemeljivanja ključnih riječi, koje želimo pronaći unutar teksta. Zatim je računalo počelo tražiti pojavljivanje prvog slova u teksta. Kada ga je pronašao, tražilo se drugo slovo. Kada je bila određena udaljenost između prvog i drugog slova izražena brojem slova, na primjer dva se slova pojavljuju unutar udaljenost od 50 slova. Tada je ostatak teksta Biblije scanniran u potrazi za slijedećim slovima početne (ključne – op. prev.) riječi. Kada je nađena cijela riječ, pretraživanje se nastavilo traženjem mogućih riječi koje su u odnosu s njom.

Biblijski kod (šifra) je prezentiran široj javnosti, kada je istraživački novinar Michael Drosnin došao na scenu i napisao, sada poznatu knjigu, ‘Biblijski kod – The Bible Code’. Biblijski kod je otkrio mnoga povijesna imena, mjesta i činjenice unutar Starog zavjeta, ubojstva Lincoln-a, Kennedy-a, Ghandi-ja, referenciranje na bombardiranje Oklahome, Drugi svjetski rat, pad željezne zavjese. Biblijski je kod dobio proročanske kvalitete, kada je Drosnin, temeljem predviđanja Biblijskog koda, upozorio izraelskog premijera Yitzhak Rabin-a godinu dana prije nego što je bio ubijen, Ne samo točan datum predviđanog incidenta već i ime njegovog ubojice! Godinu dana kasnije Rabin je bio ubijen upravo na taj datum spomenut u Biblijskom kodu i od spomenutog čovjeka.

To je začuđujuća činjenica, koju se ne može lagano objasniti!

To je privuklo interes vojne obrane SAD-a, koja je ozbiljno proučavala temu pretpostavljenog Biblijskog koda.

Međutim, drugi su ljudi tvrdili kako se skrivene šifre mogu naći u bilo kojoj knjizi! Kako bi to dokazao Brendan McKay s Australskog nacionalnog sveučilišta je uzeo stranicu iz knjige ‘Moby Dick’ i dokazao slijedeće riječi, koje su se mogle izvuči korištenjem ELS algoritma: princeza Diana, kraljevski, Dodi, Henri Paul, smrtan u tim raljama smrti.

Za mnoge je to apsolutan dokaz kako su biblijski kodovi (šifre) slučajne i ne nose nikakvno inherentno značenje. Ipak, Drosnin brani svoje tvrdnje činjenicom kako su te riječi izvučene ELS-om nađene vrlo blizu jedna drugoj, pa su šanse takvog slučajnog pojavljivanja vrlo male. To je bilo potvrđeno provedenim statističkim istraživanjem, koje je objavljeno u “Statističkoj znanosti”. Također je rekao da ‘Moby Dick’ nije predviđao buduće događaje!

IZVORSanmarino blog