Preljub je grijeh kojeg nitko ne bi trebao činiti. Ono uništava ne samo brakove, nego i ljudske živote. Taj je grijeh toliko opasan da Biblija o njemu upozorava svakog muškarca i ženu.

Svi smo čitali o ljudima koji su potpali pod opasnost preljuba. Oženjeni muškarci i žene uništavaju vlastite brakove a obitelj se raspada. Samci uništavaju svoje živote tako što se petljaju s oženjenima. Bez obzira o kome se radi, posljedice su iste – slomljena srca i velika žalost.

Na sreću, Bog je dobar. On sna za posljedice ovoga grijeha i dao nam je znakove upozorenja koji bi nam trebali pomoći da izbjegnemo potencijalni preljub. Za one koji su već u preljubu Bog daje nadu za slobodom i upute za izbavljenje.

Ovo su 5 stihova iz Biblija koji vam mogu pomoći u borbi protiv grijeha preljuba.

Klonite se žudnje za preljubom. Matej 5, 27-30.

„Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.“

Budite zadovoljni svojim supružnikom. Mudre izreke 5, 15-20.

„Pij vodu iz svoje nakapnice i onu što teče iz tvoga studenca. Moraju li se tvoji izvori razlijevati i tvoji potoci teći ulicama? Nego neka oni budu samo tvoji, a ne i tuđinaca koji su uza te. Neka je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti: neka ti je kao mila košuta i ljupka gazela, neka te grudi njene opajaju u svako doba, njezina ljubav zatravljuje bez prestanka! Ta zašto bi se, sine moj, zanosio preljubnicom i grlio tuđinki njedra?“

Bog želi da budete dobri svojim ženama. Malahija 2, 13-15.

„I ovo još vi činite: zalijevate suzama Jahvin žrtvenik tužeći i ridajući, jer on više neće da se žrtvi prikloni, iz ruke mu vaše ona nije ugodna. I vi pitate: »Zašto?« Zato što je Jahve bio svjedok između tebe i žene mladosti tvoje kojoj si nevjeran premda ti drugarica bijaše i žena tvoga saveza. Nije li On načinio jedno jedino biće dahom životnim obdareno? A što to jedino biće traži? Božanski naraštaj! Poštuj, dakle, život svoj i ne budi nevjeran ženi svoje mladosti. “

Preljub je brz put do uništenja. Mudre izreke 7, 21-27.

„Tako ga zavede svojim vičnim nagovorom, odvuče ga svojim glatkim usnama. I ludo on pođe za njom, kao što vol ide na klaonicu i kao što jelen zapleten u mrežu čeka dok mu strijela ne probije jetra, i kao ptica što slijeće u zamku, i ne znajući da će je to života stajati. Zato me, sine moj, poslušaj i čuj riječi mojih usta. Nek’ ti srce ne zastranjuje na njezine putove, i ne lutaj po njezinim stazama. Jer je mnoge smrtno ranila i oborila, i mnogo je onih što ih je pobila. U podzemlje vode putovi kroz njenu kuću, dolje u odaje smrti.“

Neka vam brak bude na prvom mjestu. Matejevo 19, 4-6.

„Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.“