Što znači biti dio Božje obitelji?

Dnevna pobožnost za 19. dan adventa: “Što znači biti dio Božje obitelji?”

Biblijski stihovi

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti. (Efežanima 1, 3-6a)

Dnevna poruka

Biti dio Božje obitelji znači imati Boga za Oca. Većina ljudi misli da je Bog svima Otac. Međutim, Biblija nas uči da to nije tako. Od pada Adama i Eve, cijelo čovječanstvo je rođeno u grijehu i stoga otuđeno od Boga (Efežanima 2, 12; 4, 18; Kološanima 1, 21). Iako je Bog Stvoritelj svih, On nije Otac svima. Samo oni koji kroz moćno djelovanje Božjeg Duha vjeruju u Isusa Krista i Njegovu žrtvu za svoje grijehe, pomireni su s Bogom i usvojeni u Njegovu obitelj.

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. (Ivan 1, 12-13)

Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. (Rimljanima 5, 10)

Jedini način da imamo Boga kao svog Oca je da imamo Isusa Krista kao svog Gospodina i Spasitelja (Ivan 14, 6; 1. Ivanova 2, 23).

PROČITAJTE: Jesu li pripadnici svih religija djeca Božja?

Biti dio Božje obitelji znači poznavati i iskusiti Božju ljubav. Moći vječnog, sveznajućeg, svemoćnog Stvoritelja svemira zvati “Ocem” ili čak “Tatom” (hrvatski ekvivalent aramejskoj riječi “Abba”) jedan je od najvećih blagoslova koje ima član Božje obitelji. To znači da je zid grijeha i neprijateljstva, koji nas je odvajao od Boga, srušen križem Isusa Krista (Efežanima 2, 1 ). To znači da smo sada u miru s Bogom.

Molitva dana

Hvala Ti, nebeski Oče, što pripadam Tebi. Hvala što si prije postanka svijeta računao na mene i što je Tvoj poziv da se pokajem i obratim došao do mene. Želim proživjeti ostatak života služeći za Tvoje kraljevstvo. Neki mi Duh Sveti pomogne u svemu. Amen!