Što znači biti razapet s Kristom?

Biti razapet s Kristom znači graditi svoj život na Njemu i slijediti Ga u svemu. On je začetnik i dovršitelj naše vjere i zato Mu nastojimo ugoditi svaki dan.

Gospodin Isus Krist svakom čovjeku na svijetu upućuje poziv da se odrekne sebe, svoga života i da slijedi Njega. Rekao je da svatko treba uzeti svoj križ i slijediti Ga.

“Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?” (Luka 9, 25)

Sve na ovom svijetu je privremeno, prolazno. I naš život na zemlji ne traje vječno. Pozvani smo graditi život na Kristu, čvrstoj Stijeni. Tko sve polaže na Njega, neće promašiti cilj. Naprotiv, provest će vječnost s Njim.

Što znači biti razapet s Kristom?

“S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.” (Galaćanima 2, 19-20)

Lažni učitelji govorili su Galaćanima da vjera u Isusa nije dovoljna. Kako bi se spasili, rekli su, vjernici se moraju također obrezati i postati “Židovi”. Tek tada bi u potpunosti bili u ispravnom odnosu s Bogom. U Galaćanima 2, 15–16 Pavao se suprotstavlja toj ideji:

“Mi smo podrijetlom Židovi, a ne “grešnici iz poganstva”. Ali znamo: čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona jer se po djelima Zakona nitko neće opravdati.”

Pavao kaže: “Ta po Zakonu ja Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet” (Galaćanima 2, 19). Dok je Pavao ranije pokušavao ugoditi Bogu obdržavanjem Zakona, zapravo nije živio za Boga. Što se više trudio održati Zakon, više je vidio koliko nije uspješan u tome. Tek kada je odustao od pokušaja da sam postigne pravednost i kada je prihvatio pravednost Božju vjerom u Krista, uistinu je počeo živjeti za Boga. Opravdanje vjerom zapravo omogućava život s Bogom.

Biti razapet s Kristom znači da više nismo pod kaznom Zakona. Tu kaznu je Krist platio za nas. Kada je Krist bio razapet, bilo je kao da smo s Njim razapeti zbog vlastitih grijeha. Kazna je plaćena u potpunosti. Kada je Krist uskrsnuo iz mrtvih, i mi smo uskrsnuli. Sada nam uskrsli Krist omogućuje da živimo za Njega na način koji je Bogu ugodan. Nekada smo tražili život vlastitim djelima, ali sada “živimo u vjeri u Sina Božjega” (Galaćanima 2, 20).

Razmatranje ključnih dijelova stiha Galaćanima 2, 20

“S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja …”
Isus je uzeo ljudsko tijelo kako bi mogao preuzeti na sebe naše grijehe (1. Petrova 2, 24). Kada je išao na križ, nosio je naše prokletstvo na križ, popis grijeha koje smo počinili i koje ćemo počiniti. Vjerovati u Njega znači umrijeti s njim. S Kristom smo umrli.

“… nego živi u meni Krist.”
U nama je životnosti više nego ikad, jer Krist živi u nama po Duhu Svetom. Živimo i radimo za Njegovo Kraljevstvo te čeznemo za Njegovom pravednošću.

“A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega …”
Ovo je stvarnost. Mrtvi smo grijehu. Mrtvi smo kraljevstvu tame. Više nismo robovi grijeha (Rimljanima 6, 17). Ali stalno moramo živjeti u vjeri ili ćemo zaboraviti tko smo. Isus i apostoli upozoravaju na to.

“… koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.”
Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. (1. Ivanova 3, 16). Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da ne pogine ni jedan koji u Njega vjeruje, nego da ima život vječni (Ivan 3, 16).

Biti razapet s Kristom znači imati novi način života. Jedno smo vrijeme “živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnim” (Efežanima 2, 2). Ali taj način života je prikovan na križ. Sada slijedimo Isusa, začetnika i dovršitelja naše vjere, i nastojimo Mu ugoditi na svaki način.

PROČITAJTE JOŠ: