Što znači biti "u Kristu"?

Biti “u Kristu” jedan je od načina da se opiše što znači biti kršćanin. Oni koji su “u Kristu” duhovno su sjedinjeni i poistovjećeni s Njim.

Samo u poslanici Efežanima vjernik se dvadeset i sedam puta spominje da je “u Kristu” i predstavljeni su blagoslovi koji pripadaju vjerniku.

U njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim. (Efežanima 1, 4)

Iako je čovjekovo sjedinjenje s Kristom Bog predodredio prije stvaranja svijeta, to nije stanje u kojem smo prirodno rođeni. Zapravo, Biblija kaže da je čitavo čovječanstvo nakon Adamovog pada rođeno u stanju odvojenosti od Boga.

Što znači biti “u Kristu”: Kako se ostvaruje sjedinjenje s Kristom?

Naše se sjedinjenje s Kristom ne ostvaruje sve dok se ne pokajemo za svoj grijeh i ne iskažemo vjeru u Isusa Krista.

Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. (Efežanima 2, 8-10)

Kroz vjeru u Krista doživljavamo duhovno sjedinjenje s Njim u kojem sudjelujemo u Njegovom životu, smrti, uskrsnuću i uzašašću. U Bibliji se spominje nekoliko primjera kako bi nam pomogli da zamislimo ovo duhovno sjedinjenje: grane sjedinjene s vinovom lozom, pa čak i brak, gdje je muškarac sjedinjen sa ženom (Ivan 15, 5; Efežanima 5, 31–32).

Blagodati koje pripadaju svima koji su sjedinjeni s Kristom

U Kristu smo oživljeni: nova smo stvorenja s novom duhovnom naravi

Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. (2. Korinćanima 5, 17–18)

U Kristu smo usvojeni u Božju obitelj

U ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje. (Efežanima 1, 5)

U Kristu nas Bog prihvaća

U kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. (Efežanima 1, 7)

U Kristu doživljavamo vječnu Božju ljubav

Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem. (Rimljanima 8, 38–39)

U Kristu doživljavamo Božji mir

I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. (Filipljanima 4, 7)

U Kristu je Bog obećao da će udovoljiti svim našim potrebama, kako materijalnim, tako i duhovnim

Božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. (2. Petrova 1, 3)

U Kristu smo opravdani i pomireni s Bogom

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici. (Rimljanima 5, 19)

U Kristu pripadamo Crkvi, koja se u Bibliji naziva Kristovim tijelom

A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi. (1. Korinćanima 12, 27)

U Kristu željno iščekujemo primanje proslavljenih tijela i vladanje s Njim zauvijek na novim nebesima i novoj zemlji

Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. (Filipljanima 3, 20-21)

Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. (2. Timoteju 2, 12)

Kada znate da Krist živi u vama, tada možete s Davidom reći: “Gospod je svjetlost moja i spasenje moje: koga da se bojim?” (Psalam 27, 1). Možete reći s Pavlom: “Ako je Bog za mene, tko može biti protiv mene?” (Rimljanima 8, 31). A s Ivanom možete reći: “Veći je Onaj koji je u meni od onoga koji je u svijetu” (1. Ivanova 4, 4).

PROČITAJTE JOŠ: