NaslovnicaDuhovnostBježite iz ovakve crkve!

Bježite iz ovakve crkve!

Ako primijetite da su ove stvari prisutne u crkvi u koju idete, bježite iz takve crkve.

Danas postoji bezbroj kršćanskih crkava unutar kršćanstva. Postoje rimokatolici, pravoslavni, reformirani, luterani, anglikanci, pentekostalci, baptisti, prezbiterijanci, adventisti sedmog dana i tako dalje. Smiješna stvar je da ako pitate bilo koga od njih: “Jeste li vi lažna crkva?”, svi će reći NE. Neki će vam reći kako su sve druge lažne crkve i kako je njihova jedina ispravna.

Dakle, kako prepoznati lažnu crkvu? Biblija nam daje smjernice kada su u pitanju lažne crkve.

Bježite iz ovakve crkve: 5 načina na koje nam Biblija pomaže identificirati lažnu crkvu

1. Je li Krist Glava Crkve?

“Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela.” (Efežanima 5, 23)

Prvi način da se identificira lažna crkva je postavljanjem pitanja: “Je li Isus Glava ove crkve?” Ako je odgovor ne, nalazite se u lažnoj crkvi. Glava prave crkve uvijek će biti Isus Krist – ne neki takozvani prorok, propovjednik ili učitelj. Svaka crkva koja nema Krista za Glavu je lažna crkva.

2. Spasenje milošću po vjeri

“Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.” (Efežanima 2, 8-9)

Drugi način da se identificira lažna crkva je postavljanjem pitanja: “Propovijeda li ova crkva evanđelje spasenja na način na koji ga Biblija propovijeda?” Ako je odgovor ne, onda je to lažna crkva. Dakle, kako Biblija propovijeda evanđelje? Primijetite da Efežanima 2, 8-9 kaže da smo spašeni milošću kroz vjeru. Svaka crkva koja uči da smo spašeni vlastitim djelima, da se Božja milost mora zaslužiti slijeđenjem određenih pravila i da nam Božja milost daje dozvolu da živimo u grijehu, propovijeda lažno evanđelje.

PROČITAJTE: 5 znakova koji otkrivaju lažnog svećenika

3. Naučava li crkva iz Božje Riječi?

“Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti …” (2. Timoteju 3, 16)

Svaka crkva kojoj Biblija nije autoritet, koja dodaje ili oduzima iz Biblije (odbacuje dijelove Biblije) je lažna crkva. Biblija je od korica do korica Božja Riječ. Crkva koja uči drugačije ili pokušava reći da je Biblija nepotpuna i podložna “nadahnutom tumačenju” drugog muškarca (ili žene) je lažna crkva. Biblija bi trebala biti naše jedino pravilo vjere i prakse.

4. Je li crkvi stalo da se izgubljeni spase?

“Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.” (Marko 16, 15-16)

Crkva koja je jednostavno lijena ili nezainteresirana za dijeljenje evanđelja je lažna crkva. Ako postoji jedna zapovijed u Bibliji koja je neosporna, to je zapovijed da se cijelom svijetu govori o Isusu. Isus, naš Bog i Spasitelj, dao nam je zadatak da u službi s Njim dijelimo evanđelje. Crkva koja ne dijeli evanđelje je stagnirajuća crkva, bez ljubavi i misije, koja će uskoro istrunuti.

5. Radi li crkva kompromise sa svijetom?

“Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. To, evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.” (1. Korinćanima 6, 9-11)

Ukoliko crkva u koju idete radi kompromise sa svijetom – ne propovijeda protiv grijeha, izopačenih vrijednosti u društvu, idolopoklonstva … već dopušta da ljudi žive u grijehu, to je lažna crkva. Bježite iz nje!

Pretplati se
Notify of
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare