Bog je blizu svima koji ga zazivaju

Bog je blizu svima koji ga zazivaju. On nije slijep na naše suze, ni gluh na naše molitve. Vidi i čuje i odgovorit će!

Psalam 145. slavi Božju veličinu i dobrotu. Bog udovoljava željama, pravedan je na svim putovima svojim i blizu svima koji ga zazivaju (stihovi 16-18).

Bog je blizu svima koji ga zazivaju

Mnogi ljudi oblikuju Boga na svoju sliku, pretvarajući ga u ono što im sviđa i moleći u skladu sa svojim predrasudama i projekcijama. Psalam 145, 18 podsjeća nas: “Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.” Naše molitve trebaju odražavati Božji karakter kakav je otkriven u Bibliji, a najviše u Isusu Kristu.

Najbolji način da zazovemo Boga u istini je uroniti u Bibliju. Tu naslućujemo Božja djela koja otkrivaju Njegovu narav. Tu čitamo što Bog kaže o sebi. Tu možemo pronaći Božju volju.

Što više dopustimo da nam pisana Božja Riječ prožima um i srce, to ćemo više moliti u svjetlu Božje volje. Kada se molimo na ovaj način, ne samo da ćemo otkriti da su naše molitve uslišane, već ćemo osjetiti i Božju prisutnost u našem životu.

Bog traži nešto od nas

“Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.” (Ivan 4, 23-24)

Istinsko klanjanje mora biti “u duhu”, to jest, zauzimati cijelo srce. Ako nema prave ljubavi prema Bogu, nema klanjanja u duhu. Istodobno, klanjanje mora biti “u istini”, odnosno pravilno informirano. Ako nemamo znanja o Bogu kojeg štujemo, nema klanjanja u istini. Oboje je neophodno. Što više znamo o Bogu, to ga više cijenimo. Što ga više cijenimo, to je naše klanjanje dublje.

Bog je s nama, vodi nas, voli i opskrbljuje

On to čini svim svojim neograničenim resursima. Što trebamo? Trebaju li nam snaga, mir, ljubav, radost ili nada? Ima sve. Čezne da na nas izlije svoju naklonost i blagoslov. Moramo ga iskreno ljubiti i vjerovati Mu. Vjerom trebamo primiti ono što On ima za nas.

“Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo.” (Izaija 59, 1)

PROČITAJTE JOŠ: