Bog djeluje u našim slabostima
Foto: Pixabay

Na koji način Bog djeluje u našim slabostima? Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazite, pouzdajte se u Njega!

Uputila sam pogled moderno odjevenim ženama oko sebe. Znala sam da će pauza ubrzo završiti. Kako mogu na njihovo pitanje odgovoriti samo u 60 sekundi? Kako mogu objasniti u par riječi nešto što sam trebala naučiti u tri desetljeća potpune oduzetosti? “Ja to ne uspijevam!” rekla sam. Podigla je obrve. “Smijem li vam iskreno reći kako sam se jutros probudila?” Žene su zaustavile dah da bi me poslušale.

“Danas je jedan uobičajeni dan”, rekla sam. “Kada je moj suprug u 6 sati odlazio na posao, ostala sam sama dok u 7 sati nisam začula kućno zvono: tada mi je naime dolazila jedna prijateljica da mi pomogne ustati. Dok sam slušala kako kuha kavu, molila sam: “Oh, Gospodine, moja prijateljica će odmah doći i okupati me, obući, posjesti u kolica, počešljati me, oprati mi zube i izvesti me iz kuće. Ja nemam snage sprovesti ovu rutinu. Moje mogućnosti su iscrpljene. Nemam osmijeh koji bih ponijela u ovaj dan. Ah, ti ga imaš. Smijem li ga ja imati? Bože, toliko te trebam!”

VIDI OVO: 3 heroja koja je Bog učinio jakima u njihovim slabostima

Pogled u lica oko mene pokazao mi je da gospođe ispod šminke i nakita isto tako nose teret. Bile su iscrpljene. Srca su im bila prazna od boli. Bile su znatiželjne da saznaju nešto više. “Što se dogodilo kada je prijateljica ušla u spavaću sobu?” pitala je jedna žena.

“Okrenula sam joj se i pozdravila je s osmijehom izravno s neba. To nije moj osmijeh. To je Božji osmijeh.” “Ova radost”, rekla sam s pogledom na moje oduzete noge, “koju sada vidite, jutros je teško izborena.” Žene oko mene su šutjele. “To je jedini način da se živi”, dodala sam. “To je kršćanski način života.”

Nakon pauze nastavile smo s daljnjim tijekom konferencije. Te večeri mnoge su se žene vratile kući tjelesno iscrpljene, natečenih zglobova i s bolnim nogama. Kod kuće su ih dočekale kante pune smeća, nezainteresirani muževi i nestašna djeca. Nadam se samo da su se vratile kući uvjerene da u svom razočaranju mogu doći pred Boga i moliti ga za Njegovu milost.

Naučila sam da se mi, baš kada smo slabi, moramo najviše pouzdati u Boga i što se više pouzdamo u Njega, to više spoznajemo koliko je On jak. Bog je moju oduzetost iskoristio da bi mene i po meni druge naučio da je On u našoj slabosti jak.

Naučila sam: baš kada smo slabi, moramo se najviše pouzdati u Boga.

Autorica: Joni Eareckson Tada