Je li Bog doista htio da Abraham ubije Izaka
Foto: Wikipedia

U Postanku 22,1-19 čitamo poznati opis kako je Bog zapovjedio Abrahamu da ubije, odnosno da prinese svoga sina Izaka kao žrtvu.

Ovaj nam kratki izvještaj daje važne spoznaje vrijedne za naš hod s Kristom. Što možemo naučiti iz njegovog iskustva? Evo nekoliko stvari koje treba napomenuti.

1) Kad nas Bog zove da učinimo nešto, može biti prilično zastrašujuće.

Bog je obećao Abrahamu da će biti otac mnogih naroda. Naravno, samo možemo zamisliti koliko je Abraham bio sretan što je dobio sina Izaka – uostalom, imao je dijete sa Sarom.

Možda zamišljamo kako Abraham razmišlja o narodu koji mu je Bog obećao svaki put kada je pogledao Izaka. Vjerojatno je mislio da će jednog dana Izak imati svoju vlastitu djecu i uskoro svoje potomke.

No, Bog je šokirao Abrahama strašnom zapovijedi u Postanku 22,2, govoreći:

„Uzmi sad svoga sina, jedinca svojega Izaka koga ljubiš, i pođi u zemlju Moriju pa ga ondje prinesi kao paljenicu na jednoj od gora za koju ću ti reći.“

Abrahamova se sreća vjerojatno pretvorila u mrak dok je pomišljao na žrtvovanje Izaka u poslušnosti Bogu. Štoviše, on sam je morao prinijeti svoga sina kao žrtvu paljenicu, a ne ga samo ostaviti na planinama da umre.

VIDI OVO: Abraham u Bibliji: Što možemo naučiti iz njegovog života?

2) Vjera u Boga nam omogućuje da se pokoravamo Njegovim zapovijedima bez obzira koliko bilo teško.

Ako bismo bili u Abrahamovim cipelama, neupitno bismo se obeshrabrili kad bi nam Bog rekao da mu prinesemo sina.

Međutim, Abraham se nije obeshrabrio. Njegova je vjera omogućila da se pokori Bogu bez oklijevanja.

„I Abraham uzme drva za paljenicu pa ih stavi na Izaka, sina svojega, a u ruku svoju uzme oganj i nož. Tako obojica pođu zajedno.

Tada Izak reče Abrahamu, ocu svojemu; reče dakle: ‘Oče moj!’ A on reče: ‘Evo me, sine moj!’ Pa reče: ‘Eno ognja i drva, ali gdje je janje za paljenicu?’

Abraham pak reče: ‘Bog će sebi providjeti janje za paljenicu, sine moj!’ Tako njih dvojica odoše zajedno“ (Postanak 22,6-8).

Abraham je vjerovao da mu Bog može dati sina čak i u starosti. Ako mu je Bog mogao dati Izaka, vjerojatno je mislio da mu Bog može dati još jednog sina, pa i više.

VIDI OVO: Tko je bio Izak u Bibliji? Ovo su najvažnije stvari iz njegovog života

3) Bog nam želi biti na prvom mjestu.

Znamo da je Izak bio ogromna radost Abrahamu, dječak dan starcu koji je imao problema sa začećem sa suprugom. Štoviše, Izak bi svakodnevno podsjećao Abrahama na Božje obećanje da će mu dati tolike potomke da ih neće moći prebrojati.

Bog je, međutim, želio da Abraham stavi Njega na prvo mjesto, a ne Njegovo obećanje niti dijete koje mu je dao. Stoga je zapovjedio Abrahamu da se odrekne Izaka.

Ipak, u svojoj dobroti, Bog nije želio da ubije Izaka. Želio je da mu Abraham bude potpuno poslušan i da mu bude prioritet.

„I reče: ‘Ne spuštaj ruku svoju na mladića niti mu što čini, jer sada znam da se ti bojiš Boga kad mi nisi uskratio svojega sina, jedinca svojega’“ (Postanak 22,12).

Zaključno

Prijatelji, trebamo biti poput našeg praoca Abrahama. Poslušao je Boga čak i kad je Njegova zapovijed bila zastrašujuća; imao je vjeru u Boga, čak i kad se činilo da je teško vjerovati, i postavio ga na prvo mjesto iznad vlastitih snova.

Učimo od njega.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Christian Today